רון ברק - Patres

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מושגים ס| מושגים פ| מושגים P| רון ברק - הסנאט הרומי

המילה פטריקי (patricius) הינה שם תואר הנוצר מהשורש pater ("אב"). החמולות הפטריקיות נקראו כך משום שהן יצרו את ה-patres. אבל מה משמעות Patres בהקשר לסנאט? היסטוריונים רבים טוענים כי משמעות המונח כאן היא סנטורים, וש-Patres היתה דרך מקובלת להתייחסות לסנאט ברפובליקה הרומית.


קורנל[1] טוען שישנם קשיים רציניים בתיאוריה זו והוא מציע את הסיבות הבאות לאי נכונותה:


הסיבה הראשונה היא שאין כל עדות כי הסנאט היה אי פעם גוף פטריקי בלעדי. ידוע שמימים ימימה, כלל הסנאט שתי הקבוצות, ה-patres וה-conscripti. הפנייה הרשמית לסנאט הייתה בתואר patres conscripti או patres et conscripti . אמנם, כמה מומחים מתייחסים ל- conscripti כשם תואר המתייחס ל- patres ואל הביטוי patres et conscripti כמטבע לשון[2]. ניתן לשלול פרשנות זו, לא רק בגלל המסורת המתייחסת ל- conscripti כקבוצה נבדלת מן ה-patres אלא ביחוד בשל הנוסחה הלשונית המשמשת לזימונו של הסנאט והמתייחסת ל"אבות" ול"מגוייסים": qui patres quique conscripti[3] . חשוב לציין העובדה כי למרות שנכתב רבות על המאמץ לשבור את המונופול הפטריקי על משרות הקונסול ומשרות הכהונה החשובות, אין אנו שומעים על שום מאמץ דומה להכניס לסנאט סנטורים שאינם פטריקים. המסקנה היא שהחברות בסנאט לא היתה שמורה בלעדית לפטריקים[4] .לכן, אם לא צריך היה להיות פטריקי כדי להיות סנאטור, הרי שאין זה הגיוני להגדיר את ה-patriciate כ"מעמד סנטורי". עם זאת, נוכל עדיין לטעון כי ל-Patres , בשל יחוסם, היו זכויות מיוחדות ביחס לסנאט. כך Momigliano ו-Richard הניחו כי ל-Patres היתה זכות אבות לחברות בסנאט, ולעומתם היו ה-conscripti צריכים להבחר בשל סגולותיהם (ad hominem), קורנל עורך הקבלה לחברים בבית הלורדים הבריטי בו יש לורדים שמשרתם עוברת בירושה במשפחתם ולעומתם לורדים הנבחרים רק למשך ימי חייהם ואינם מעבירים החברות בבית העליון לצאצאיהם[5]. לפי השקפה זו, ה-patriciate כלל את אותן החמולות שראשיהן (patres familiarum) הפכו אוטומטית לסנטורים (patres). הבעיה עם הצעה זו שאין ראיות התומכות בה ונראה שנוצרה רק בשל צורך של היסטוריונים בהסבר. למעשה, הצעה זו נוגדת את המקור היחיד שיש לנו, קרי עדותו של Festus כי המלכים (ומאוחר יותר הקונסולים) יכלו לבחור סנטורים כרצונם[6].


הסיבה השניה לאי הגדרת הזכות הפטריקית כזכאות לחברות בהסנאט (או לפי דעתו של Momigliano זכות היכללות אוטומטית בסנאט) היא שלסנאט לפני הרפובליקה התיכונה לא היו תפקידים מעשיים מוגדרים. ברפובליקה התיכונה[7] הסנאט היה הגוף השליט של המדינה ונהנה מסמכות ויוקרה עצומים, אבל מצב זה היה תוצאה של שינויים מהותיים שחלו במאה הרביעית לפני הספירה[8]. לפני כן, היה הסנאט גוף לא מוגדר בעל חברות נזילה וחשיבות מוגבלת. המפתיע ביותר לגבי הסנאט הוא שאפילו באמצע תקופת הרפובליקה, באופן רשמי לא היו לו סמכויות חוקתיות ולמעשה שום זכות לפעולה עצמאית. להחלטותיו לא היה תוקף משפטי מחייב, ואף להתכנס לא יכול היה אלא אם זומן על ידי מגיסטרט.


הסיבה השלישית, הנובעת מההנחה שהסנאט אינו גוף קבוע בעל חברות מוגדרת היטב, דורשת הסבר לאותן הפונקציות המיוחסות ל-Patres ואשר ברפובליקה המאוחרת בוצעו על ידי חברי סנאט פטריקים.
תפקידים אלו כללו את תפקיד ה-inter-rex ומתן האישור הפורמלי (patrum auctoritas) להחלטות מועצת העם[9]. תחת המונרכיה ההחלטה היחידה שהתבקשו האזרחים לקבל היתה מי המלך שיש לבחור (או לחליפין לאשר מועמד שהובא לפניהם על ידי ה-Patres). ה-Patrum auctoritas הינו הוכחה נוספת לכך שהפטריקים שלטו על מינוי המלך. סמכויות אלה, והעובדה שבתקופת מעבר נאמר שה-auspices "חזרו אל האבות", לא היו הגיוניות אם Patres היו אותם הפטריקים שבהם נועץ המלך מפעם לפעם. טיעון זה מחייב המסקנה שכאשר אין מלך - אין Patres וזה אינו הגיוני.
המסקנה הבלתי נמנעת היא שה-Patres ששלטו על הליך ה-inter-regnum, שנתנו את אישורם להחלטות ה-comitia, ושהחזיקו ברשותם את ה-auspices כשלא היו בשימוש, לא יכולים היו להיות מוגדרים כסנטורים, או אפילו סנאטורים פטריקים. אין זה מפתיע כלל שברפובליקה המאוחרת הפטריקים שמילאו את תפקיד ה-inter-rex היו סנאטורים מובילים שהחזיקו במשרות בכירות. באותה מידה מובן, שאחרי שחשיבות ה-patrum auctoritas מוזערה לפורמליות חסרת משמעות על ידי lex Publilia ו- [10] [11]lex Maenia, נטלו את המשימה של מתן אישור רשמי זה הסנטורים הפטריקים[12]. אבל ברפובליקה המוקדמת - וקודם לכן תחת המונרכיה - מי שביצע תפקידים אלה לא יכולים היו להיות "סנטורים".


זה מוביל את קורנל לטענה הרביעית, ולדעתו המכרעת, נגד זיהוים של ה-Patres כסנטורים. העדות הברורה כי ה-Patres לא יכולים להיות מזוהים עם סנטורים (פטריקים) היא העובדה שהמונח Patres מתייחס לעתים קרובות לפטריקים במובן רחב יותר. במקורות לטיניים (ובעיקר המקור העיקרי שלנו, ליביוס) הפניה לאנשים שאנו מכנים פטריקים הינה לא אחרת מאשר Patres. למרות שלעיתים משתמשים בשם התואר patricii (למשל ליביוס [13]3.13.4), המונח Patres נפוץ הרבה יותר. התוצאה מבלבלת מאוד: אין זה מפתיע כי מתרגמים יתרגמו patricii או כ-patricians (פטריקים) או כסנטורים לפי ההקשר (סופרים יוונים כגון דיוניסיוס עשו אותו הדבר בתרגום ליוונית). תוצאה מצערת של מנהג תרגום זה היא שחוקרים נוטים לעשות הבחנה מלאכותית בין patricians ו-patres תוך שהם שוכחים ששתי המלים נרדפות[14]. נקודה זו מוכחת בבירור כאשר שימוש ב-Patres מובא בהקשרים שבהם ההפניה אינה יכולה להיות לסנטורים. דוגמה לכך היא תיאור מעניין של ליביוס על קורותיו של Kaeso Quinctius, בנו חם המזג של Cincinnatus, אשר בשנת 463 לפנה"ס הנהיג חבורת בריוני רחוב במסע של אלימות נגד הפלבאים[15]. במהלך תיאורו עושה ליביוס הבחנה מעניינת בין הפטריקים הצעירים של Kaeso - ה-patrum iuniores לבין המבוגרים האחראים יותר - seniors patrum. ההתיחסות לאלו האחרונים בהחלט יכולה היתה להיות התיחסות לסנטורים, אבל ודאי שליביוס אינו מתכוון לומר כי הפטריקים הצעירים בחבורת הבריונים של Kaeso הינם סנטורים![16] בהשתמשו ב-patres עבור patricians נוהג ליביוס בשימוש מקובל. הדוגמה הבולטת ביותר לשימוש זה הינה באיסור על נישואי התערובת בתריסר הלוחות. הן קיקרו והן ליביוס מתארים את הכלל באופן דומה אשר כמעט ודאי שמשקף את הנוסח המקורי של החוק: אין זכות לנישואים חוקיים בין plebs ו patres[17]. כאן patres בברור אינו מכוון לסנטורים, אלא למעמד הפטריקי כולו, משני המינים (מן הטקסט משתמעת העובדה התמוהה שהאמהות הפטריקיות הן גם אבות[18]). גם שם החוק שביטל תקנה זו בתריסר הלוחות, שנקרא Lex Canuleia de Conubio Patrum et Plebis מראה בבירור את השימוש במונח Patres לתיאור המעמד הפטריקי כולו.


הראיות מביאות אותנו למסקנה כי Patres לא היה כינויים הבלעדי של סנטורים פטריקים. כמובן שסנאטורים פטריקים הם Patres, אבל זה רק בגלל שכל הפטריקים הם Patres. ראינו כי ברומא הארכאית[19] הסנאט לא היה גוף קבוע בעל חברות קבועה, אלא שימש גוף אד הוק של יועצים למלך (ובהמשך לקונסולים). גם אם בזמן כלשהו הורכב הסנאט אך ורק מפטריקים, הזכות לחברות בו היתה כנראה רק תכונה נלווה למעמד הפטריקי, לא הקריטריון המגדיר.

נמצא בשימוש ב...

תשעא א - חברה ומשטר ברפובליקה הרומית

קישורים נוספים

 1. Tim J. Cornell, The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (C. 1000-264 BC). Routledge history of the ancient world. London [u.a.]: Routledge, 2006 , עמ' 245, 246, 249, 250
 2. קורנל מעיר: Willem, Pierre Gaspard Hubert. Le senat de la Republique romaine / par P. Willems. Paris: E. Thorin, 1879, 1. 38; Cornelius, Untersuchungen (1940), 93; De Martine,
  Storia: I2 (1972), 265-6; Ogilvie, Comin. (1965), 236; E.S. Staveley, Historia 32 (1983), 29-30; A. Drummond, in CAH2V11.2(1989), 181. The only text to support this interpretation is Isidorus, Orig. 9.4.11, a secondary source with no independent authority. Cicero’s reference to a pater conscriptus (Phil 13.28) is ironical. This text ‘ist natűrlich ein Scherz’, said Memmsen (Statttsr. 111. 863 n.), who knew a joke when he saw one.
 3. קורנל מעיר:For the formula qui patres quique conscripti see Livy 2.1.11; Festus. p. 304 L. For the view stated in the text cf. Memmsen, Staatsr. 111 (1887), 836ff.; A. O’Brien Moore, RE Suppl. 6, 674; A. Magdelain, in Hommages J. Bnyet (1964), 453; Momigliano, Quarto contribuato, 423ff; Richard, Origines (1978), 479ff.; D. Musti, MEFRA 101 (1989), 207-27.
 4. קורנל מעיר:The enrolment of conscripti is traced hack to the regal peried by several sources, in one case to Romulus. The evidence is set out by Ogilvie, Comm. (1965), 236.
 5. קורנל מעיר:Memigliane, Terzo contributo, 591 n. 93, citing Mommsen, Rűm. Forsch. I (1864), 228 n.; Richard, Origines (1978), 233f.
 6. קורנל נותן מראה מקום: Festus p. 290 L
 7. בשנים שבין שנת 342 ועד שנת 146.
 8. Tim J. Cornell, The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (C. 1000-264 BC). Routledge history of the ancient world. London [u.a.]: Routledge, 2006 , עמ' 370.
 9. ראה גם Leges Publiliae
 10. Tim J. Cornell, The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (C. 1000-264 BC). Routledge history of the ancient world. London [u.a.]: Routledge, 2006 , עמ' 341 וכל לתת קישור לתיאורים שלי.
 11. החוק מ-293 (או אחריה) הכריח את הסנאט או את אספת הפטריקים להעניק אימפריום לפקידים פלבאים שנבחרו על ידי מועצת העם. http://www.unrv.com/government/legal-institutional-chronology.php
 12. קורנל מעיר: This was the 'patrician senate’, whose separate existence was divined by Mommsen,
  Röm. Forsch. 1 (1864), 218-49 ('Der Patriciersenat der Republik’).
 13. קורנל מעיר:Palmer, Archaic Community (1970), 197-9, makes much of a supposed distinction between patres and patricii.
 14. קורנל מעיר:Livy 3.11.6-14.5. On the episode, see A.W. Lintott, Violence in Republican Rome (Oxford 1968), 56-60. Ogilvie, Comm. (1965), ad loc., dismisses it as an invention which cannot be right. For the present discussion what matters is the use of the word patres. Note incidentally that Kaeso’s patrician followers are described as his sodales (3.14.3, with Ogilvie’s note), and in Dion. Hal. 10.5.1 as éroitpot.
 15. קורנל מעיר:The Loeb translation (B.O. Foster) translates patres variously as 'senators’ and 'patricians’. The iuniores, seniores patrum (3.14.2-3) are wrongly taken to be younger and older senators! In 3.11.7 in medio patrum agmine cannot mean ‘in the midst of a band of senators’ (Foster). In this scene the (young) patricians were literally lined up for battle. .
 16. קורנל מעיר: Cic., Rep. 2.63: conubia. . . ut ne plebi cum patribus essent. Liv. 4.4.5: ne conubium
  patribus cum plebe esset. On this clause, see pp. 255, 291-2.
 17. קורנל מעיר: Quite apart from its use as an honorific title for gods, e.g. Mars and jupiter, the Latin word pater has five distinct meanings: (1) father in a biological sense: a begetter of children; (2) ‘father’ in a legal sense: a legally independent male citizen (technically defined as an adult male citizen with no surviving male ascendants); (3), usually in the plural, patres: patricians, members of the patrician order; (4)
  also plural: senators (short for patres conscripti, or patres et conscripti); (5) also plural: patrician senators (patres as opposed to conscripti).