רוני רשף דף עבודה אישי

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

משימות פעילות - הצעת מחקר


שיחת משתמש:Ronny Reshef| פטיציות

סרגל ניווט

אניספרים להזמנהדף עבודה

מידע מהלמ"ס

ארכיון פרסומים 1983-2009

חסרות בו השנים 1994-2001 שיש בספריה:

הרשויות המקומיות בישראל -- XH.A3185 NO.155, 208, ETC. ישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ישראל. משרד הפנים ירושלים : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -- 9999 נמצא ב Hebrew Periodicals (XH.A3185 NO.155, 208, ETC. )

1186, 2000; 1203, 2001; +986, 1994; 992, 1995;


מעבר לזה, צריך לבוא לשבת, יש כל שנה ספר היישובים שבו יש את הדת - 1965-66 יש במשרד, אפשר לבוא. 1955-1954 לבדוק ברשימת היישובים, [שמואל טל מהלמ"ס]

מידע רלוונטי נוסף

האם יש לוח או מידע סטטיסטי על מספר הדרוזים שחיים במשפחה חד הורית?

בקישורים:

תמצאי נתונים רלוונטיים (אבל ללא פילוח עבור דרוזים).


בקישורים:

תמצאי הסברים ומבנה של קובץ PUF סקר כוח אדם 2011 ושל מפקד האוכלוסין 2008. באמצעותם תוכלי לבצע עיבודים בהתאם לפרמטרים המתאימים לך. ניתן לרכוש את הקבצים (100 ₪ כול אחד + 15 ₪ דמי משלוח).

הארכיון הדרוזי אוניברסיטת חיפה

כאן

משימות

 • להוציא את המידע מהלמ"ס, להכין לוחות לפי:
  • 1.דרוזים מובהקים -לחלק לרמת הגולן ואלה שבגבולות הקו הירוק.
  • 2.ישובים בעלי רוב דרוזי - מעל 50%.
  • 3.דרוזים שמהווים מיעוט - פחות מ-50%. להשוות בין שפרעם שיש בה רוב מוסלמי לבין מג'אר שיש בה רוב נוצרי [שיש לו פריון נמוך].

האם דרוזים ביישובים מעורבים מתנהגים כמו האוכלוסיה שסביבם? האם במג'אר מתנהגים כמו הנוצרים?

לבנות לוחות בסיסיים שמציגים את הפרדוקס.

 • הצהרת כוונות - לקרוא חומר רקע בתחום הדמוגרפי הכללי ואז של המזרח התיכון וישראל.

למצוא את הנתונים: [דרך הלמ"ס - נשלח מייל 1.2.2013]

 • נתוני פריון וילודה לפי דת מאז 1955 [בשנתון]
 • פריון לפי גיל (age specific fertility rate - שנתון שיעורי פריון, לפי גיל ודת(לוח 3.13) - ממוצעים של 5 שנים
 • תמותה גולמית
 • תמותת תינוקות וילדים
 • הכנסה לנפש
 • עיסוק, גברים נשים
 • השכלה, גברים נשים
 • נתוני פריון וילודה לפי דת מאז 1955
 • פריון לפי גיל (age specific fertility rate) - פרסומים שמוקדשים לנושא, תשלח קישור לכזה. לא בטוח שיש אחורה, זה בקפיצות ולא בהכרח כל שנה או באותה כותרת. הישנים נקראו "תנועה טבעית" אבל רק חלק היה מוקדש לענייני פריון ולידות וחלקים אחרים לנישואין גירושין תמותה ועוד.
 • תמותה גולמית - בשנתון הסטטיסטי לישראל http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st03_01&CYear=2012

http://www.cbs.gov.il/reader/publications/pub_search_new.htm?FindWordPub=%fa%f0%e5%f2%e4+%e8%e1%f2%e9


 • מתחת לשנת 2002 לחפש גם מועצות אזוריות בשביל מרום גליל!
 • היחס בין המינים\ילודה לפי מין הילוד
 • פירמידת הגילאים בחברה הדרוזית

סיכום פגישה 5.2.2013

אין עלייה בשיעור ההשתתפות של נשים\עיור. להשוות לדרוזים בירדן[קנסוס 1957 לפי HC410.7.E35 עמ' 403], סוריה ולבנון. נק' ביקורת: [מחוזי] דיר אזור.

שאלת המחקר: פריון יורד בתנאים מסוימים וכאן התנאים לא התקיימו. למה שיעור הפריון כ"כ נמוך?

 • ללמוד דמוגרפיה ודרוזים [קייס - דת, תרבות, חברה].

תרומת העבודה ביחס לתיאורית התמורה הדמוגרפית - מעמד האישה, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים נמוך. מקרה ייחודי ביחס לתיאוריה.

 • תרומה תיעודית - סיפור
 • תרומה קונספטואלית - יוצא דופן מהתיא'
 • הדרוזים בישראל מתנהגים אחרת מאשר בסוריה לבנון ירדן דמוגרפית. להראות את זה ולהסביר למה.

במהלך המחקר תעשה בדיקה: האם חברות דרוזיות אחרות מתנהגות אותו הדבר?

 • ללמוד ספרי דמוגרפיה. חישוב שיעור פריון וילודה.
 • התשובה של שירות בצבא לא תופסת - בגלל הדרוזים ברמת הגולן. ניתן להשמיט את חיפה. [!!!!].
 • לבדוק מפקדים של הבריטים - חומר מתקופת המנדט, 1922, 1931, 1947 - 1931 ולכן נקודת ההתחלה היא שנת 1922 [תמורות בקרב האוכלוסיה הדרוזית בארץ ישראל משנת 1922]. שנת המפקד הראשון, סיפור שנותר לא ידוע.
  • בארכיון הבריטי - לידות ומיתות.
 • לבדוק בארכיונים של מועצות מקומיות.
 • כפרים סורים - ככל האפשר ממפקדי האוכלוסין של הדרוזים 1960, אוניברסיטת DURAM.
 • סטטיסטיקות 1945 כפרים, חלק מהטבלאות


לספר את הסיפור הדמוגרפי. סיפור התפתחות של אוכלוסיה שבמפקד הראשון הייתה פחות מ-11 אלף איש.

 • מבוא: דרוזים ועות'מאנים.

הייחוד: אוכלוסיית מיעוט כפרית. לרוב: מיעוט מתרכז באזורים עירוניים [לנסות למצוא לזה סימוכין].

בגדול - לבנון סוריה ירדן, שיעור הפריון של הדרוזים שם יותר גבוה בכלל ולא רק בהשוואה לישראל. איך הגענו כאן ל-2.5 ילדים לאישה?

סיכום פגישה 19.02.2013

הנעלם הגדול: להיכן נעלמו 3.5 ילדים בקרב הנשים הדרוזיות בישראל?

להסביר את הפן התרבותי והכלכלי חברתי של תיאוריית התמורה הדמוגרפית [ולא את השלבים שלה, אלא רק בקצרה]: עיור, השכלה, תעסוקת נשים.

התיאוריה מתאימה להסבר המצב הדמוגרפי\שיעור הפריון בקרב היהודים בישראל. גרים בערים, נשים משכילות ועובדות - פריון נמוך.

מתאימה להסבר מצב הנוצרים בישראל - תופעות דומות.

מתאימה להסבר פריון המוסלמים בישראל - חיים בעיקר בכפר, עיור מועט, נשים שאינן יוצאות לשוק העבודה, השכלה נמוכה יחסית.

לא מתאימה להסבר פריון בקרב הדרוזים:

 • לחלק לסוגי הכפרים, אלה שברמת הגולן [ואין להם אינטגרציה עם החברה הישראלית], אלה שליד חיפה והכי קרובים לחברה הישראלית, אלה שמעורבים עם נוצרים ועם מוסלמים.
 • לכן העניין של השתלבות בכוחות הביטחון לא תופס [כי רמת הגולן], להראות לוח רלוונטי מהלמ"ס.
 • לפי התיאוריה שיעור הפריון של הדרוזים צריך היה להיות לכאורה דומה יותר לזה של המוסלמים. למה הוא ירד מ-6 ל-2.5????
 • העוצמה שבה התרחשו בחברה הדרוזית התהליכים שמובילים לירידה בפריון לא מצדיקה את הירידה הנצפית. אז מה כן? זה מה שיש לבדוק.

להתמקד בלוחות פריון לפי גיל ASFR לגילאי 29-25, 30-34 - משנת 1955 ועד שנת 2012 ולהראות את הירידה!!! [בין לבין לבדוק מאיפה הלמ"ס לקחו את הנתונים בשביל לבנות את הלוחות האלה], להוסיף לוח רלוונטי בהצהרת כוונות.

שיעור פריון 1955-1960 בלמ"ס, מאיפה לקחו? נתונים על הישובים.

ללא ספק, המקרה הדרוזי הישראלי שובר את התיאוריה. יכול להיות שיש עוד קבוצות ואנסה להגיע אליהן [בספרי דמוגרפיה בעיקר]. אולי אוכלוסיות קטנות, להגיע אליהן ולראות מה המכנה המשותף שלהן.

העבודה תכלול עבודת שדה בשני יישובים מכל טיפוס. נסיונות לראיין גם נשים דרוזיות ברמת הגולן. סבירות נמוכה לאור המצב הפוליטי.

להקליט ראיונות

להראות כמה הנושא יוצא דופן גם באמצעות הכפרים ברמת הגולן.

לכתוב את הצהרת הכוונות מחדש לפי התיקונים פה.

נוסחאות

[crude death rate] שיעור תמותה גולמי: m=k*D/P,

P אוכלוסיה ממוצעת, D מיתות. K לרוב שווה 1000.

specific death rate שיעור תמותה סגולה mi של תת האוכלוסיה ה-iית: mi=kDi/Pi

לפי גיל מקום ישוב מין דת וכולי.

שיעור נישואין גולמי

n=M/P

M המספר המוחלט של נישואין בתקופה מוגדרת

P הגודל הממוצע של האוכלוסייה בתקופה הנ"ל.

שיעור ילודה גולמי: cbr=B/P

B הלידות בתקופה מוגדרת

P האוכלוסיה הממוצעת בתקופה הזו

שיעור ילודה גולמי פחות שיעור תמותה גולמי = ריבוי טבעי.

Age Specific Fertility Rate (ASFR) = (Number of births to women in age group i / Number of women in age group i) x 1000

Total Fertility Rate (TFR) = (The sum of the Age Specific Fertility Rates x The number of years in each age group) / 1000

סכום שיעורי הפריון לפי גיל

שיעור לידה כולל - סך מספר הלידות בשנה\אוכלוסיית אמצע השנה של נשים היכולות ללדת

שיעור רבייה גולמי gross reproduction rate - סך הבנות שאישה תלד.

שיעור רבייה נטו net - מספר הבנות החיות בין גיל X ו-x+1 לקוהורט לידה של אשה [אלה שנשארות בחיים ויוכלו להעמיד צאצאים משלהן]

שיעור נישואין גולמי = מספר הנישואין בשנה נתונה\אוכלוסיית מחצית השנה

שיעור נישואין כללי = מספר הנישואין בשנה נתונה\סך אוכלוסיית מחצית השנה מעל גיל 15

הערות

מותר [מחקרית] להניח הנחות מתודולוגיות שמשהו הוא שולי מכדי להתייחס אליו.

מידע מועיל

מרשם התושבים

רשימת המפקדים הקודמים

מגנזך המדינה

הוראות חיפוש

חומר של מפקד אוכלוסין משנת 1948 סגור לעיון הקהל מטעמי חוק הגנת הפרטיות לפחות ל-70 שנה. בכל זאת ישנה אפשרות להגיע לנתונים סטטיסטיים של התקופה דרך הפקדות אחרות, לדוגמה, דרך חומר של הלשכה לענייני סטטיסטיקה (חט' 94), נתונים סטטיסטיים שפורסמו לפרסומים רשמיים, חומר שנמצא בתיקי משרד ראש הממשלה בשנים הרלוונטיות, בחירות לכנסת, חט' 60.6/1. אני מאמינה שדרך איתור מידע באתר של ארכיון המדינה תוכל להגיע לכמות התיקים מכובדת ולהזמין אותם לתחילת העבודה בדוקטורט. בהגעתך אלינו תוכל להתייעץ עם יועצי מחקר ולהשלים את איתור מידע ולהזמין חומר להמשך העיון.

דברים שנמצאו

גנזך המדינה - חלק ממפקד 1948 -להזמין, להשיג פטור מתשלום

שם פריט מפקד האוכלוסיה

מזהה בארכיון המדינה 41.0.1.396

טווח תאריכים מ-1947 עד-1948

סוג הפריט תיק מסמכים

כמות מסמכים 72

מזהה פיזי ג-119/37

הידיעון הדרוזי - אחד

כללי

שם פריט המחלקה המוסלמית - הידיעון הדרוזי

מזהה בארכיון המדינה 98.5.4.399

טווח תאריכים מ-1970 עד-1976

סוג הפריט תיק מסמכים

תוכן

תיאור הפריט

מזהה פיזי גל-2393/6

סימול מקורי

תנאי גישה


מפקד באוכלוסיה הדרוזית

כללי

שם פריט סטטיסטיקה של המיעוטים

מזהה בארכיון המדינה 49.0.1.1092

טווח תאריכים מ-7/1948 עד-7/1948

סוג הפריט תיק מסמכים

תוכן

תיאור הפריט בתיק רק דו"ח בענין מפקד שנערך בקרב האוכלוסיה הדרוזית

מזהה פיזי ג-307/19

סימול מקורי מש/10

תנאי גישה


מפקד ילדים באזור חיפה


שם פריט מפקד הילדים בחיפה והמחוז

מזהה בארכיון המדינה 49.0.2.248

טווח תאריכים מ-9/1948 עד-3/1949

סוג הפריט תיק מסמכים

תוכן

תיאור הפריט דו"חות והתכתבות בענין קיום מפקד ותוצאותיו

מזהה פיזי ג-1321/20

סימול מקורי 7

תנאי גישה


העברת דרוזים להר הדרוזים

כללי

שם פריט עניני פליטים והעברת אוכלוסין - חומר עזר

מזהה בארכיון המדינה 102.0.13.502

טווח תאריכים מ-1944 עד-1950

סוג הפריט תיק מסמכים

תוכן

תיאור הפריט תזכיר מנדטורי על העברת דרוזים לג'בל דרוז, התכתבות בענין הריסת כפרים ערביים בדרום הארץ, מפקד פרדסנים ערבים, סיכומים על כפרים בגליל (הכוללים אוכלוסיה, פליטים, ועוד).

מזהה פיזי גל-17112/7

סימול מקורי גק/פל/2

תנאי גישה

חיי היומיום של הדרוזים לפי ישובים

כללי

שם פריט ריכוז שונות

מזהה בארכיון המדינה 49.0.1.79

טווח תאריכים מ-1948 עד-1949

סוג הפריט תיק מסמכים

תוכן

תיאור הפריט קטעי ידיעות שנאספו לצרכי עבודה בעניני חיי היומיום של הדרוזים (התיק מסודר לפי ישובים)

מזהה פיזי ג-297/79

סימול מקורי

תנאי גישה


סטטיסטיקה

כללי

שם פריט סטטיסטיקה

מזהה בארכיון המדינה 49.0.1.610

טווח תאריכים מ-6/1948 עד-3/1949

סוג הפריט תיק מסמכים

תוכן

תיאור הפריט דו"חות, חוזרים והתכתבות בענין פעולת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, איסוף ופרסום נתונים על אוכלוסיית המיעוטים, קיום מפקד האוכלוסין ועוד

מזהה פיזי ג-303/20

סימול מקורי מז/24

תנאי גישה

ראמה כללי

שם פריט כפר ראמה

מזהה בארכיון המדינה 49.0.1.557

טווח תאריכים מ-11/1948 עד-11/1948

סוג הפריט תיק מסמכים

תוכן

תיאור הפריט בתיק רק דו"ח על מצבו של כפר ראמה

מזהה פיזי ג-302/80

סימול מקורי כפ/17

תנאי גישה

דלית אל כרמל


כללי

שם פריט דלית-אל-כרמל

מזהה בארכיון המדינה 49.0.1.560

טווח תאריכים מ-10/1948 עד-5/1949

סוג הפריט תיק מסמכים

תוכן

תיאור הפריט דו"חות והתכתבות בענין מצבו של הכפר דלית-אל-כרמל ותלונות של אנשי הכפר בענינים שונים

מזהה פיזי ג-302/83

סימול מקורי כפ/12

תנאי גישה

שפרעם

כללי

שם פריט שפרעם

מזהה בארכיון המדינה 49.0.1.561

טווח תאריכים מ-11/1948 עד-4/1949

סוג הפריט תיק מסמכים

תוכן

תיאור הפריט דו"חות והתכתבות בענין המצב בשפרעם ותלונות התושבים על תפיסת אדמותיהם

מזהה פיזי ג-302/84

סימול מקורי כפ/13

תנאי גישה


עוספיא

כללי

שם פריט עוספיה

מזהה בארכיון המדינה 49.0.1.563

טווח תאריכים מ-10/1948 עד-2/1949

סוג הפריט תיק מסמכים

תוכן

תיאור הפריט דו"חות והתכתבות בענין המצב בכפר עוספיה ותלונות תושבי הכפר בענינים שונים

מזהה פיזי ג-302/86

סימול מקורי כפ/11

תנאי גישה


אולי לא רלוונטי

דוח משרד הבריאות

כללי

שם פריט משרד הבריאות - דו"ח פנימי (על הנעשה בקרב המיעוטים)

מזהה בארכיון המדינה 49.0.1.690

טווח תאריכים מ-1/1949 עד-4/1949

סוג הפריט תיק מסמכים

תוכן

תיאור הפריט דו"חות מטעם משרד המיעוטים והתכתבות בענין הפצתם של הדו"חות

מזהה פיזי ג-304/57

סימול מקורי מז/120

תנאי גישה

הצהרת כוונות

תיקונים

4. להראות מדוע תיאוריית התמורה אינה ישימה או אינה מסבירה את התמורה העצומה בתחום שיעורי הפריון של האוכלוסייה הדרוזית. לכאורה כל ההסברים "הקבילים" או המקובלים לירידת שיעורי הפריון היו בעוצמה נמוכה יחסית בקרב האוכלוסייה הדרוזית ואין בהם בכדי להסביר את עומת השינוי (כתבתי, להזיז למקום הנכון)

מטרת עבודת המחקר היא לבחון את עצם השינויים עצמם ביישובי הדרוזים תוך השוואתם לתמורות בתחום הפריון בקרב אוכלוסייה דרוזית מחוץ למדינת ישראל. המטרה היא לראות האם קיים "דפוס פריון משותף" של הדרוזים במזרח התיכון. (לוודא שזה כתוב ככה או להוסיף) לאחר מכן העבודה תנסה לתת תשובה מדוע ירדו כל כך שיעורי הפריון של הדרוזים ולנסות לאושש או להפריך את תיאוריית התמורה הדמוגרפית באמצעות בחינת אוכלוייה ייחודית זו (של הדרוזים כמובן). (כנ"ל לוודא שכתוב או להוסיף)