רוני רשף מיתוס והיסטוריא להגשה סיכום

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

למבוא ולתוכן העניינים\לרשימת המקורות\לפרק הקודם

סיכום

מטרת העבודה הייתה לקרב ככל האפשר בין האל המצרי טיפון שת לדמות המקראית שת, בן אדם וחווה. מחיבור הממים העיקריים מחלקה הראשון עם אלה מחלקה השני מתקבלת דמות בעלת חשיבות כבירה, אך על מנת לחבר בין הדמויות יש צורך במחקר נוסף במקורות מצריים. המם שעבר כחוט השני בפרק הראשון, בו ניסיתי לחבר בין טיפון שת לעברים הקדומים, היה החמור, שהיה ללא ספק חשוב בתרבות העברית הקדומה. הממים המשניים בחלק זה, רובם ככולם נבעו מהקשר החמורי. באשר לטיפון שת כאבי ירושלים ויהודה, קביעת פלוטרכוס עצמו שזו הייתה בחירת שמות מגמתית מחלישה את הקשר של הממים הללו לסיפור. בנוסף, מוטיב הבריחה ומשכה יחד עם יתר הסיפור מצביעים רק על אפשרות לקיום קשר בין הצדדים. בהמשך, עשר מכות מצרים נראו בעיני כסיפור שכולו טיפון שת, אך ייתכן שהיו סיפורים נוספים כאלה שיוחסו לאלים אחרים. בעיני, סיפור הפילגש בגבעה חייב גם הוא התייחסות, למרות שהיו לי לבטים לגביו. דווקא משום שהוא יוצא דופן במרחב הסיפורים התנ"כיים (בו אמנם יש תיאורי גופות אך שילוב זה של ביתור גופה ופיזורה הוא ייחודי לפילגש), ראיתי צורך להזכיר ולנתח אותו, כשריד אפשרי למיתולוגיא של טיפון שת. לבסוף, סיפורם של טקיטוס ופלוטרכוס אודות החמורים המוצאים מים מול עדויותיהם של הרדוטוס ופליני הזקן על סלידה או חוסר עניין החמורים במים העלה שאלה בסיסית, ממנה יכול להיות שאפשר לצאת למחקר בעקבות חמורים, מים וטיפון שת. יכול להיות שתשובות לחלק מהשאלות שעלו במהלך הפרק קיימות בכתב החרטומים ובמקורות אחרים מאזור מצרים, הן אלה המספרים על תור הזהב של טיפון שת והן אלה המתארים אותו כמרושע לאחר שהוקע.

בפרק השני, היו מספר ממים בקדמת הבמה, חלקם חזרו במספר שלבים וחלקם התווספו בשלב כלשהו להופעה אחת. מוצאו של שת מזרע אלוהי אפשר להציע פתרון אחר לסיפור בני האלוהים ובנות האדם. המאבק הממטי בין שת כמייסד האנושות לשת כאבי השושלת הטובה שהפיחה בהוריו תקווה מול קין כאבי השושלת המרושעת הערים קשיים והעלה שאלות נוספות. יתר על כן, הקשר של שת לשושלת דוד ולמלך המשיח (שיגיע, כזכור, על חמור) ואו לישוע מעיד על חשיבותו, בקרב קבוצות שונות ובתקופות שונות. נמצאו רמזים שבאמצעותם שת הודגש (למשל, העובדא שהוא הבן היחיד של אדם וחווה עליו ידוע ששני הוריו העניקו לו את שמו) וגם פירושים שטשטשו אותו ואת אפשרות היותו אבי האנושות. הפירוש המהפכני על החלק האחרון של פסוק 26 בפרק ד' (“אז הוחל לקרוא בשם יהוה"), ששת הוא הדובר, הוא לא הפירוש המקובל אך יש לו בסיס במקורות עתיקים ולכן קשה לפסול אותו על הסף. הדמיון בין תיאור בריאת אדם הראשון בפרק א' בבראשית לבין תיאור לידת שת בתחילת פרק ה' והשינויים שנעשו לו בתרגום השבעים מעידים הן על חשיבותו והן על המחלוקת שעוררה דמותו, אך האם מאחורי מחלוקת זו עמד הקשר לטיפון שת, קשה לדעת.

קריאה למחקר עתידי


מנהג היהודים שכלל פרה אדומה והונהג בתקופה שבה הוקרבו לטיפון שת בהמות אדמוניות, תרם לזיהויים כעובדי טיפון שת, כך ציינה נהר ברנהיים 1963, עמ' 112 והפנתה לפלוטרכוס, על איסיס ואוסיריס 31.

האם מחקר בכיוון זה יגלה ממים נוספים הקשורים לטיפון שת במסגרת עניין הפרה האדומה?

~*~

נהר ברנהיים 1963 ציינה גם את הקשר בין התקיעה בשופר לפי צורת הירח וטיפון שת, משום שהחזיר שהוקרב אחת לשנה לטיפון הוקרב בליל ירח מלא.

יכול להיות שהקשר בין היהודים לחזירים ולטיפון שת תרם לזיהוי בינו לבין אלוהי ישראל. נקודת מוצא לנושא זה יכולה להיות פלוטרכוס, סימפוזיאקס 4.5 בו מתואר הדמיון בין החזיר לחמור וזיקת היהודים לשניהם.

~*~

בספר במדבר, כ"ד, 17 מופיע שבט ושמו שת ("וְקַרְקַר כָּל-בְּנֵי-שֵׁת"). במהלך איסוף החומרים המודרנים על בראשית ד'-ו', נתקלתי במספר חוקרים שציינו שלא קיים קשר בין שת בן אדם לשבט זה, למשל Wenham 1987, עמ' 115.

מה מקורו של השבט הזה? האם מסופר עליו במקורות עתיקים נוספים?

~*~

ישנה הקבלה מסוימת בין הסיפור על איסיס, אוסיריס ושת לבין הסיפור על משה, מרים ואהרון (בעקבות שיחה עם מר ניצן זימרן).

היתכן שזה אותו סיפור שהתגלגל והגיע לתנ"ך? אילו גלגולים נוספים של סיפור ובו ממים דומים ניתן למצוא?

~*~

קיימת גם הקבלה כלשהי בין הסיפור על קין והבל לסיפור על טיפון שת ואוסיריס, משום שטיפון שת ניסה לרצוח את אוסיריס מספר פעמים ויש גרסאות לסיפור קין והבל בהן קין רוצח את הבל בלסת של חמור, צורת המגל העתיק וסממן של טיפון שת (ראה Barb 1972).

גם אדמוניותו של טיפון שת והרעיון לפיו קין אדום מעוררים תהיות.
אם כן, יכול להיות שהוחלפו השמות בתנ"ך כך ששת הוא דמות חיובית כדי לטשטש את הקשר לטיפון שת.
האם משיכה בקצה חוט זה תניב תוצאות מועילות?

~*~

מכת הבכורות היא סמל למלחמה המתמדת בבכורות, כמו יעקב ועשו ויוסף ואחיו.

בתנ"ך, לרוב האח הצעיר זוכה במאבק זה.
ייתכן ששורשי המאבק הם מלחמה בשת, האח הבכור מול יהוה, האח הצעיר.
ואילו בתנ"ך, שת בן אדם הוא האח הצעיר.

~*~

בסודא, Σ 295, ואצל יוספוס, עתיקות היהודים 1.67, שת נתן שמות לכוכבים (ובאיוב, בני האלוהים הם כוכבי הבוקר: "ברון-יחד, כוכבי בוקר; ויריעו, כל-בני אלוהים." איוב ל"ח, 7). אגדות על יששכר מציינות את העניין של זרעו במדע הכוכבים (Ginzberg 2003, 688).

יששכר היה חמור גרם בברכת יעקב.
האם יש ממים משותפים נוספים לשתי הדמויות?