רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא בכורות

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא\שיחת משתמש:Ronny Reshef\בבלי תמיד לא ב - לב ב


חמורים לוביים (90 מהם, לא סתם) מופיעים גם בבכורות ה ב, בהקשר של יציאה ממצריים: "שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים ועוד..." (פירוט בהמשך)

משנה למסכת בכורות


מסכת בכורות ה ב, לפי התרגום העברי של שטיינזלץ

אמר רבי חנינא, שאלתי את רבי אליעזר בבית מותבא רבא(בבית המדרש הגדול): מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי(בהמה טמאה אחרת, כגון) סוסים וגמלים(, שאין פודים אותם)?

אמר לי: גזרת הכתוב היא. ועוד, שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים. שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים (שהיו חמורים משובחים) טעונים מכספה וזהבה של מצרים.

העולם

חמור לובי

בעת העתיקה היתה הבחנה ברורה בין גזעים שונים של חמורים. החמור הלובי (Lybian donkey) מוצאו כנראה מאזור צפון אפריקא והוא קרוי במקומות אחרים "לובדקיס", על שם מקום מוצאו. סוג זה של חמורים היה מפורסם בעת העתיקה ביכולת העבודה שלו.

עיונים

חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים – ויש בהם אפוא צד קדושה, שעל ידם נתקיים מה שהבטיח ה' לאברהם אבינו: “ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" (בראשית טו, יד). ופירוש זה של חכמים, שהחמורים שימשו את ישראל, מתאים מצד אחד למה שפירש ר' אבן עזרא, שהבהמות הטמאות שנשתמשו בהם ישראל במצרים היו חמורים, והם שניצלו ממכת בכורות.

תוספות

תשעים חמורים לובים- על שם (נחום ג') “פוט ולובים היו בעזרתך", “ולובים וכושי' במצעדיו" (דניאל יא. “חמרא לובאה" ריש פרק "במה בהמה" (שבת נא,ב) פירש בערוך: חמור מצרי. ובירושלמי (גריס): גרים הבאים מפוט ולוב מהו להמתין שלשה דורות.