רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא משיח

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא\שיחת משתמש:Ronny Reshef\בבלי תמיד לא ב - לב ב


מדרש

מדרש לחזון (חמורי) משיחי מנהר ברנהיים 1963: ר' ברכיה אמר בשם ר' יצחק:כגואל ראשון כך גואל אחרון, מה גואל ראשון נאמר (שמות ד', 20): וירכיבם על החמור, כך גואל אחרון, שנאמר: (זכריה ט', 9) עני ורוכב על חמור. (קהלת רבתי א', כ"ח)

בתנ"ך

שמות ד', 20 - וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת-אִשְׁתּוֹ וְאֶת-בָּנָיו, וַיַּרְכִּבֵם עַל-הַחֲמֹר, וַיָּשָׁב, אַרְצָה מִצְרָיִם; וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת-מַטֵּה הָאֱלֹהִים, בְּיָדוֹ

רש"י (מקראות גדולות)

על החמור - חמור המיוחד הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק והוא שעתיד מלך המשיח להגלות עליו, שנאמר (זכריה ט') עני ורוכב על חמור.

Ginzberg 2003 תומך ברעיון ואף מוסיף: עמ' 515, החמור שבו השתמש אברהם בעקידת יצחק הוא החמור שאיתו ירד משה למצרים, הוא החמור שבעזרתו נלחם שמשון (עמ' 878) בפלישתים ועליו יבוא המשיח. זה חמור אל תמותי.

נטל את מטהו באותו פסוק שבו מצוין החמור, המטה הוא סמל מנהיגות משה, האם זה צירוף מקרים או כמו האתונות של שאול, רמז מטרים לתפקיד המיוחד של משה?

לפי נהר ברנהיים 1963, זה אחד הסיפורים שעודדו את עלילת פולחן החמורים היהודי.

ישעיהו כ"א, 7. - וראה רכב, צמד פרשים--רכב חמור, רכב גמל; והקשיב קשב, רב-קשב.

לפי אגרת תימן של הרמב"ם, הרוכב על החמור הוא המשיח. פירוט

מצודת ציון (מקראות גדולות)

צמד - זוג, כמו צמד בקר (איוב א'). פרשים: כך יקראו רוכבי הסוס המלומדים בכך. וכן פרש מעלה (נחום ג', 3) (מה זה?) והקשיב - ענין שמיעה.

זכריה ט', 9: גִּילִי מְאֹד בַּת-צִיּוֹן, הָרִיעִי בַּת יְרוּשָׁלִַם, הִנֵּה מַלְכֵּךְ יָבוֹא לָךְ, צַדִּיק וְנוֹשָׁע הוּא; עָנִי וְרֹכֵב עַל-חֲמוֹר, וְעַל-עַיִר בֶּן-אֲתֹנוֹת.- משיחיות וגם תחבורה (איפה זה לא תחבורה, בעצם?) להסתכל במקרות הגדולות אילו פירושים שנו חכמינו לביטויים שיש כאן.

רש"י (מאה 11) (מקראות גדולות)

הנה מלכך יבוא לך - אי אפשר לפתרו אלא על מלך המשיח שנאמר בו ומשלו מים ועד ים ולא מצינו מושל לישראל כזה בימי בית שני. צדיק ונושע. ב"ה: עני. שנותן: ורוכב על חמור. מדת ענוה היא: ועל עיר. כמו ועירים עשרה (בר' ל"ב).

אבן עזרא (מאה 11)

גילי - זו תחילת הפרשה והמפרשים התחלקו בה י"א (יש אומרים) כי זה המלך הוא משיח בן דוד וי"א (יש אומרים) משיח בן יוסף. ור' משה הכהן אומר כי הוא נחמיה התרשתא, וכתוב בעזרא עליו מלך ביהודה על בסיס אמר עני ורוכב על חמור כי אם הבהמה. לא הזכיר סוס מבלי יכולת, כי עני הוא ולא דבר נכונ' פחה היה ולא ביקש לחם הפחה מישראל. ובכל יום יאכלו רבים על שולחנו. ואיך לא היה לו סוס? ועוד, מה טעם על בניך יון? ובזמן נחמיה לא משלו יווניםעל ירושלם. ולפי דעתי כי זה המלך יהודה בן חשמונאי שהיה גיבור, ככתוב: ושמתיך כחרב גיבור, וידו גברה על היונים. ובתחילתו, לא היה לו לא עושר ולא סוסים, וכתוב בדברי קדמונינו דבר המנוד' כי בעוני נעשה עד שהמשירו.

רד"ק

גילי מאוד בת ציון - גילי מלרע, זכר ציון וירושלם - כי היא ראש המלכות. צדיק ונושע הוא - צדיק יהיה, ובצדקתו יהיה נושע מהחרב, גוג ומגוג נושע פתח שהוא עבר מוסב לעתיד, מפני סוי"ו(?): עני. כמו עניו וכפ"י שנותן, וכן אמר בנבואה ישעיה לא יצעק ולא ישא קנה רצוץ ולא ישבור וגומר. ורוכב על חמור: לא מחסרון, רוכבי כל העולם יהיה ברשותו, אלא מענוה ירכב על חמור, ועוד להורות כי לא יצטרכו ישראל לסוסים ולרבב, לפיכך אמר אחריו - והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלם. ועל עיר בן אתונות: כפל הענין במשמעות ועוד זכר עיר שהוא קטן בשנים כי הוא הנבחר לרכוב. וכן אמר על בני אבצן (?) רוכבים על שלמים עירים, בן אתונות. רוצה לומר, בן אחת האתונות וכן יקבר בערי גלעד, באחת מערי גלעד.

מצודת דוד

הריעי: תרועה של שמחה, הנה מלכך. זה מלך המשיח: צדיק. במעשיו יהיה צדיק ובמלחמותיו יהיה נושע ומוצלח. עני. יהיה מוכנע וירכב על חמור או על עיר בן מאחת האתונות והוא מידת ענווה.

מצודת ציון

הריעי: מלשון תרועה. עני: רוצה לומר, מוכנע ועניו. וכן עם עני מושיע (תהילים י"ח). עיר: כך יקרא חמור בעודו קטן, כמו ועירים עשרה (בראשית ל"ב): אתונות. כך תקרא נקבת החמור וכן ואחת האתונות (מ"ב, ד').