רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא שבת נא

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא\שיחת משתמש:Ronny Reshef\בבלי תמיד לא ב - לב ב


(הגמל באפסר ולובדקים בפרומביא)

מעיד על יחודם משאר החמורים ודמיונם לגמל. (לבדוק שוב)

אצל שטיינזלץ

גמרא

א.חמרא לובא = חמור הבא ממדינת לוב, כמו הכושים והלובים דאסא בדברי הימים ב', ט"ז.

ב. "ולובדקים בפרומביא", הסביר רב הונא: חמור לובי ברסן של ברזל. אגב הזכרת החמור הלובי, מספרים: לוי שלח כסף לבית חוזאי לקנות לו חמור לובי שהוא משובח ביותר. צררו לו את הכסף ושלחו עמו שעורים. לומר לו על ידי כך שפסיעות החמור תלויות בשעורים שאוכל. ואם ישפר את מזונו של החמור - יהיה משובח כחמור לובי.

תוספות

חמרא לובא - אמר רבנו תם: דלובא היינו מצרים, דכתיב (נחום ג') פוט ולובים היו בעזרתך. ואמרינן בירושלמי, גרים הבאים מלוב, מהו להמתין להם שלושה דורות? ומיתי עלה דהדא עלם מצראה, דצווחין ליה לוב.


לשון

לובדקים - כנראה שמילה זו קשורה ביוונית ליבוסטיכוס או ליבוכוס- לובי, שבא מארץ לוב.

משנה למסכת שבת

וואלאך 1941

עמ' 57: כפה הסיח את המנורה (תלמוד ירושלמי- יומא 1,לחפש) נהיה אתא חמרא ובטש לשרגא (תלמוד בבלי)

קראוס 1899 הציע Lycaonian במקום לובים. שבאים מאסיא הקטנה. איך זה מקדם אותי? לא נראה לי שהרבה, לחשוב.


  • פרומביא - אפסר, מוסרה, רסן.