שיחה:האלכסנדר-רומאנס העברי - הענף השלישי

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

רשימת כתבי היד

כ"י לונדון

כ"י פריז


כ"י פרמה

כ"י פריז 750.3 (תרגומו של עמנואל בן יעקב בונפיש)


כ"י דמשק (אבוד)

כ"י אוקספורד, בודליאנה heb.d.11 (נויבאואר 2797/36)

כ"י מודנה, אסטנזה T2/20 (לשעבר Or.58, Or.72)


כ"י מינכן

כ"י ז'נווה

בעיית ריבוי המודלים לסידור כתבי היד

בפרק הראשון - מהלך טכני. לעשות סדר בבלאגן, כי סדר צריך להיות.

Kazis 1962

  1. יוסיפון
  2. כ"י פריז
  3. כ"י לונדון
  4. ‎כ"י אוקספורד, מודנה ודמשק
  5. כ"י פארמה

דן 1969

חלוקה לפי נוסחים

עמ' 9

א

נוסח יוסיפון. נספח לספר יוספיון במאה ה-12 (לפי פלוסר). הקצרות שבנוסחים, והתפרסה כחלק מספרר יוסיפון.

ב

נוסח תרגומו של עמנואל בן יעקב בונפיס מן הלטינית. (קייזיס הוציא אותו בהוצאה מדעית).

קרוב ליוסיפון אך מפורט וארוך ממנו.

ג

כ"י פארמה. מקביל לנוסח יוסיפון אך רחב ממנו.

ד

מבוסס על שני כתבי היד – כ"י פריז וכ"י לונדון. ישראל לוי פרסם אותו (קבץ על יד) והשווה אותו לנוסח הלטיני.

נוסח זה מופיע כאן. הוא תורגם מערבית, נוסח שהיה מבוסס אף הוא על הגרסה הלטינית – לשון התרגום הערבי ניכרת גם בתחביר וגם בשמותיהם של הנפשות והמקומות שנשתבשו מהעקתם מלטינית לעברית, שיבושים שעברו אל העברית.

עמ' 9-10

ה

הנוסח החמישי שפורסם אף הוא על ידי ישראל לוי (על פי כ"י מודינה בהשוואה לכ"י אוקספורד וכ"י דמשק).

נוסח זה שונה לחלוטין מכל האחרים, כללים ועבריים. מלחמותיו של אלכסנדר בהודו ופרס נעדרות ובמקומן נוספו סיפור נפלאות והרחבות רבות שאין להן זכר בשום נוסח אחר.

גיבורים רבים הרגילים בסיפור המעשה חסרים ושמותיהם של הגיבורים הבאים בו נשתנו ולבשו צורה עברית.

השינויים הביאו את גאסטר (Texts and Studies pp. 819-821) לכלל השערה שנוסח זה מבוסס על נוסח קדום ובלתי ידוע של פסבדו קאליסתנס.

סביר יותר שנוסח זה הוא יצירה עברית דמיונית מקורית, המיוסדת על הרומאנס הביניימית שפרקה מעליה את העול העלילה לחלוטין.

עמ' 10

נוסח זה הוא כנראה יצירה עברית מקורית שהרומאנסה הידועה שימשה לה חומר, אלה תוכה ושורת סיפורה לא הגבילו את כוחו של היוצר המקורי.

Reich 1972

החלוקה של רייך (נספח ג, עמ' 136-137)

כל כתבי היד מבוססים על פסבדו-קליסתנס או על גרסת i2 של ה-Historia de Preliis.

1 - כ"י פריז (MS. Cod. Heb. 671.5)

2 - כ"י לונדון (MS. 145)

שני כתבי יד אלה דומים אחד לשנין ותואמים לגרסה i2 של ה-Historia de Preliis.

3 - כ"י פרמה (MS. Cod. Heb. 1087)

מבוסס בעיקרו על גרסת הבטא של פסבדו-קליסתנס.

4 - כ"י פריז (MS. Cod. Heb. 750.3)

מבוסס על גרסה i1 ו-i2 של ה-Historia de Preliis.

5 - גרסת יוסיפון.

חיבור מן המאה העשירית העוסק ברובו בתקופת בית שני.

6 - כ"י אוקספורד (MS. Bodl. Heb. d. 11), מודנה (MS. Modena L111) ודמשק (מקום הימצאו לא ידוע).

Stoneman 1994b

  1. אלכסנדרוס המוקדוני – של גסטר – Studies and Texts
  2. מעשה אלכסנדר – פלוסר, כ"י פארמה;
  3. החלקים על אלכסנדר ביוסיפון. (לבדוק הערה 19)
  4. ספר תולדות אלכסנדר מוקדון – שני כ"י מפריז ולונדון. פריז נערך על ידי לוי, לונדון על ידי ואן בקום.
  5. ספר תולדות אלכסנדרוס המוקדוני – חובר על ידי עמנואל בן יעקב בונפיש. נערך על ידי קייזיס.

יסיף 2005

חלוקה על פי ענפים

עמ' 87, הערה 31

"אני מכנה כתבי יד אלה (כ"י אוקספורד, מודינה ודמשק) הענף השלישי מאחר שכ"י לונדון וכ"י פריז הם הענף הראשון, וכ"י פרמה (הוא נוסח האינטרפולציה בתוך ספר יוסיפון] וכ"י פריז, הספרייה הלאומית 750.3 - תרגומו של עמנואל בן יעקב בונפיש) הם הענף השני.

שני ענפים אלה הם תרגומים מדויקים למדי של נוסחי הרומנס מיוונית, מלטינית ומערבית.