שיחת משתמש:Osher Lipkovitz

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

אושר, נראה לי הייתה לנו התנגשות בעריכה, תבדוק שלא הלך לך החומר שכתבתה.

אושר שלום - סתם בשביל הסקרנות - איך התחלת לערוך את העבודה של קטיה? ד"ר א. 21:32, 4 בינואר 2010 (UTC)


 • Meme - מידע הנגזר מישות תבונית ונלחם בכדי לשכפל את עצמו.

-מחשבה/רעיון מסוים הנוצר בנקודה אחת (במוח האנושי למשל) ומועבר הלאה.

חוזקת המם נמדדת ע"פ שלושה קריטריונים- עמידות, דבקות(נאמנות למקור) והיתרבות:

עמידות- יכולת המם להחזיק מעמד לאורך זמן.

דבקות- הישרדות המם באופן השומר על תכונותיו הראשונות.

התרבות- יכולת המם להתרבות וכך ישפר את השפעתו ועמידתו.

קריטריונים אלה תלויים לרוב בסביבה בה פועלת המם וביכולתה לחקות את המם.זכות הלילה הראשון

"זכות הלילה הראשון"- Droit de seigneur ,הינה הזכות של הלורדים/בעלי הקרקעות למעילת בנות האיכרים מבתוליהן בעת ימי הביינים. שם נוסף לזכות זו -

ius primæ (primae) noctis - מינוח זה מוסיף עיגון חוקי לזכות זו, עיגון זה מבדיל את "זכות הלילה הראשון" בחברה האירופאית מפני חברות רבות נוספות אשר עשו שימוש בדבר זה, אך ללא הקבלה בדבר עיגון חוקי.

אין הוכחה חד-משמעית שזכות זו אכן התקיימה באירופה, אך דבר ההשערה בקיומה מצביע על דיכוי ועליונות מגדרית גברי, נוסף על השליטה ההיררכית של בעלי האחוזות על האיכרים.  המאמר יעסוק :

 1. בוויכוח על מהימנות קיום "הלילה הראשון" באירופה .
 2. השימוש בזכות מצד הלורדים בתקופות של העלמות ההבדלים המעמדיים.
 3. ניצול הזכות בידי אנשים בעמדות מפתח וכן הבדלים בתיאור הזכות במסורות העממיות השונות
 4. היבטים פסיכולוגים אשר העלו את הזכות הזו בחברה האנושית.

 נושא ה jus primae noctis בחברה הארכאית archaic ובספרות הקדומה:

"זכות הלילה הראשון" הינו מושג ישן מאוד בחברות באירו-אסיה. האזכור הראשון מתחיל בתקופה הקדומה לתנך (1900 לפנה"ס) כאשר גלגמש Gilgamesh , שליט , Uruk- בירת Babylonia אשר סיפר על הזכויות שהוענקו לו בשל מעמדו הרם, ובהם הזכות למשגל עם אישה לפני שזאת תינשא . דבר זה כבר העניק את ההבחנה למושג jus primae noctis .

ההיסטוריון הרודוטוס כתב על שבט לבי אשר העניק למלך את "זכות הלילה הראשון" על כל אישה לפני נישואיה. Valerius Maximus טען שלא המלך אלא העבדים הם אלה אשר יקבלו זכות זו (בעת בריחת העבדים מ Volsinii).

ישנם סימוכין וקירבה רבה של זכות זו במזרח התיכון ואגן הים התיכון בעת העתיקה ע"פ מקורות ספרותיים, למשל טקסט מדרשי טוען שכובשים יוונים ורומים כפו זכות זו על האזורים עליהם הם השתלטו.


חוק הלילה הראשון בייצוגו בספרות בימי-הביניים:

הייצוג של מנהיגים רודנים בתחילת ימי הביינים עקבית לתאורים דומים מן הספרות העתיקה ואלה קשרו את זכות הלילה הראשון להם. במאה השמינית למשל מתאר Clonmacnosie את פלישת הVikings וכפייתם לזכויות הלילה הראשון(שהוענקו למנהיגיהם) ממאמינים נוצרים. עם זאת ניתן למצוא תיאורים ספרותיים לזכות הלילה הראשון ללא שיפוט לשלילה של המנהיגים. בימי הביינים המאוחרים רעיון הלילה הראשון זוכה לתיאור נפוץ בספרות- החל מהמאה ה-14. נדוניית הכלה היתה מקור כספי חשוב בימי הביינים, כל הלורדים בצרפת הסכימו לוותר על זכויות הלילה הראשון בתנאי שיקבלו חלק מנדוניה זו. The Germanic mundium הייתה הפעם הראשונה שנעשה שימוש כספי שניקשר לזכויות הלילה הראשון- כאשר אריס רצה להינשא לאישה חופשיה היה זה צריך בתשלום ה Mudium , אז פנה לאדונו לתשלום זה, ודבר התשלום העניק ללורד את זכות ה Beilager .

הקשר בין תשלומים בין נישואיים לספרות על זכות הלילה הראשון נותנן סבר כיצד התפתחה אמונה עממית רחבה בדבר קיום זכות זו.


קישורים ממטים בין הגורמים השונים במאמר לגבי קיום זכויות הלילה הראשון:

דבר קיום זכויות הלילה הראשון הינם תופעה נירחבת לא רק באירופה, אלה באזורים ובתרבויות רבות. למימדיה האוניברסאלים של התופעה ניתן להיווכך עוד מן הספרות הקדומה שהצביעה על מקורות בעלי תיאורים דומים לתופעה מאיזורים נפרדים לחלוטין ובתקופות זמן שונות. אומנם ניתן לראות בהבדלים בקיום ובמשמעות של זכויות הלילה הראשון- עם באירופה הדבר נוגע לזכויות חוקתיות שיש ללורדים וניתנות לשינוי בתנאי להסכם כלכלי, במקומות אחרים בעולם כגון בהודו ובשבטים אינדיאנים באמריקה קיום הדבר נחשב לטקס דתי, אבל העיקרון דומה: זכויות אלה מוענקות לאנשים בעלי עוצמה פוליטית וחברתית אשר עושים שימוש בזכות זו להמשך העדרת כוחם.

הקשר המימתי נקשר בהיבטים פסיכולוגים ופיזיולוגים של המין האנושי: הזכויות של הלילה הראשון הינם עוד זכות הניתנת לבעלי עמדות המפתח והשימוש בה מותנה בהם, על-כן ניתן לראות בכך עוד אמצעי שבהם ניתנות פריוולגיות לבעלי העדיפות הפוליטית והחברתית. מדוע ניתנות אותם זכויות לאלה?

יש לראות את מאפייני תכונות והיבטים פיזיולוגים, פסיכולוגים וחברתיים אצל האדם- כמנגנונים קבועים אשר מארגנים דינמיקה חברתית שמובילה ליחס מבחין בין חבריה.

ממנגנון זה באים היבטים תחרותיים בין זכרים, שמעבק הכוחות בינהם נעשה בכדי להגיע לעוצמה חברתית שתוביל למספר רב יותר של שותפות לקשר. ב"תחרות" נעשה שימוש והבחנה בגורמים אנושיים- כגון שפה והעברת מסרים, אשר שימוש מטיב בהם יביא לעליונות במעבק. מבחינה פיזיולוגית- התפתחות/ תהליך ההתבגרות והצמיחה של האדם מאפשר התפתחות מינית המאפשרת יותר יחסים שכאלה.

גילוי יחסים מביא לעליה ושמירה של סטטוס חברתי מכיוון שנחשב לגורם מכריע בהצלחה האנושית, על כן שואפים גברים רבים לקבל ולשמור על עליונות ביחס זה כאמצעי לשמירת מעמדם-הרם, זאת הסיבה ללחץ זכויות הלילה הראשון בתקופות של טשטוש הגבולות המעמדיים בסוף ימי הביינים באירופה- דבר שהוביל למאבקים שונים מהמאה ה-14 בחבל הבסקים- בו יצאו האיכרים למאבק נגד הזכויות שהוענקו ללורדים שנים רבות לפני-כן.

הספרות שנכתבה כללה את היחס הרחב בחברה כלפי זכות זו, וכן ביטעה את היחסים בין בעלי הזכות לבין עלה שסיפקו אותה והקונפליקט ביניהם, שהיה רחב בהרבה מלבד העיסוק בזכות זו וכן ביטאה קונפלקיקט מעמדי לאורך ההיסטוריא.

כן יש לראות בהתפתחות זכויות הלילה הראשון כתוצר של היבטים אנושיים, שהובילו ליחס שונה לזכות זו מן חברה לחברה, אך בכול זאת הכליל אלמנטים דומים ביחס עליה.

שאלות מחקר אפשריות לטקסטים בנושא אלכסנדר מוקדון והתיעצותו עם חכמי הנגב :

 1. מדוע לא ציווה אלכסנדר מוקדון על הרג- הן של הגימנוסופיסטים המורדים?
 2. מה היו הערכה והיחס של החכמים כלפי אלכסנדר-מוקדון?
 3. האם אלכסנדר-מוקדון התייחס לדבריהם?
 4. מה היה היחס של אלכסנדר כלפי נשים כפי שניתן ללמוד מהמסמך הראשון.
 5. האם ניתן ללמוד מן הפסקא האחרונה של המסמך הראשון על חוסר הערכה לפועלו של אלכסנדר בקרב החכמים.
 6. איזה חכמים השפיעו יותר על אלכסנדר- חכמי הנגב או פילוסופים יוונים?


שאלת מחקר טובה עונה (או מתיחסת) אל הנושא בכללותו ולא רק מתייחסת לשאלה אחת בהיבט מצומצם בנושא.

בנוסף, היא מביאה זווית ראיה ותחום מחקר חדש שתרם נעשתה לפניה וכן מושכת את עניין ודעת הקוראים


מקורות בנושא אלכסנדר בירושלים

http://www.mongabay.com/history/israel/israel-hellenism_and_the_roman_conquest.html