תבנית:קורסים - תשעב - סמסטר ב

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

קורסים - תשעב - סמסטר ב

רומא הרפובליקנית
רומא הרפובליקנית

תרגיל המיועד לתלמידי תואר ראשון, ימים ב' ו-ד', 16:00-18:00

במהלך הקורס נסקור את התהוותה של הרפובליקה הרומית על רקע תקופתה, לאור מקורות ספרותיים וארכיאולוגיים, ונבדוק כיצד התפתחו מוסדותיה. נעסוק במלחמת המעמדות בין פטריקים לפלבאים, בפתרונה, ובמצב הפוליטי שנוצר בעקבות פתרון זה. נראה כיצד ליוו תהליכים אלה את התהפוכות במצבה הצבאי של רומא, ממדינה במצור לכח אימפריאליסטי חסר-מעצורים. לבסוף נראה כיצד, במקביל להפיכת הצבא הרומי לכח החזק ביותר במרחב הים-תיכוני, כרעה הרפובליקה תחת מעמסת הפערים החברתיים שנתגלעו בו, ושקעה לתוך סדרת מלחמות אזרחים שהביאו עליה את חרבנה.

בין מצרים וסוריה בתקופה ההלניסטית
בין מצרים וסוריה בתקופה ההלניסטית

סמינר מתודולוגי המיועד לתלמידי תואר שני, יום ד', 12:00-14:00

קורס זה יעמוד על שאלות יסוד בתולדות שתי הממלכות הגדולות והחשובות בעולם ההלניסטי: מצרים התלמית ואסיא (ובעיקר סוריא) הסלווקית. נבחן את מערכת היחסים הדיפלומטית והצבאית בין שני הכוחות הפוליטיים המרכזיים הללו, את הדרכים בהן הסתגלה העלית השלטונית דוברת היוונית בשתי הממלכות למציאות של שליטה באוכלוסיא בעלת תרבות זרה, ואת התגובות (חיוביות ושליליות כאחת) של התרבויות המקומיות לשלטון דובר-היוונית.


קומפלקס חנוכה
קומפלקס חנוכה

שיעור המיועד לסטודנטים בתוכנית אופקים, יום ג', 12:00-14:00

בתרבות העממית הישׂראלית נתפסת מערכת היחסים בין היהדות ליוונות כמבוססת על עימות תרבותי וצבאי. המילה "התיוונות" (הלניזם, בלעז), נושׂאת עמה משמעות שלילית, עד כדי בגידה. תפיסה זו עומדת בניגוד למציאות ברוב התקופה בה השׂתררה מלכות יוון בארץ. לאורך רוב התקופה מאז הגעתו של אלכסנדר הגדול ועד הכרזת העצמאות החשמונאית שׂררו יחסים טובים למדי בין השלטונות בארץ לבין הציבור היהודי ביהודה וירושלם, והתקיימו שיתוף פעולה והפריה הדדית שניכרו בכל שׂדרות החיים, מתרגום התורה ליוונית ועד מתן שמות יווניים לטף היהודי. במרוצת השעורים נסקור פרקים נבחרים בתקופה זו, נעמיק ברדיפות הדת, ובעימות האלים שבא עמן, בימי אנטיוכוס הרביעי, ונחתום בהשפעות שנודעו למפגש כולו הן בטווח הקצר, הן בארוך – עד ימינו.

העולם הקלאסי
העולם הקלאסי

שיעור המיועד לתלמידי תואר ראשון, יום ד', 10:00-12:00

העולם הקלאסי – יוון ורומא בעת העתיקה – מהווה שתיים משלוש אבני היסוד הבסיסיות של תרבות המערב. בקורס זה נסקור ממעוף הציפור את התופעות התרבותיות והפוליטיות המרכזיות שהתפתחו ואפיינו את העולם הקלאסי, וביניהן: אימוץ האלפבית השמי והתאמתו לתרבויות המערב, התגבשותה של המיתולוגיא היוונית, הולדת הדראמה והתאטרון, עלייתן ונפילתן של הדמוקרטיא והרפובליקא, היווצרות העולם ההלניסטי והשפעותיו, העולם הים-תיכוני של רומא, מורשתה של רומא הקיסרית.

קורסים - תשעב - סמסטר ב
רומא הרפובליקנית העולם הקלאסי בין מצרים וסוריה בתקופה ההלניסטית קומפלקס חנוכה ארכיון קורסים
רומא הרפובליקנית העולם הקלאסי בין מצרים וסוריה
בתקופה ההליניסטית
קומפלקס חנוכה ארכיון קורסים