תשעג א - העולם הקלאסי - זוהי שׂפרטא

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

נס המאה השמינית זוהי שׂפרטא הולדת הדמוקרטיא האתונאית היסטוריא, אימפריא, טרגדיא, פילוסופיא אלכסנדר הגדול העולם ההלניסטי העקרון הרפובליקני האימפריאליזם הרומי צדק חברתי ומלחמת אזרחים מרפובליקא למונרכיא קיסרות הים התיכון העולם הקלאסי והמונותאיזם אחרית דבר עמוד ראשי


קריאה

 • פלוטארכוס, חיי לֻקורגוס (PDF)
 • עמית, 142-163
 • פוליביוס 6.1-9 = המעגל של פוליביוס

נושׂאים לדיון

המיראז' השׂפרטני

Ollier, François. 1943. Le Mirage spartiate: etude sur l'idéalisation de Sparte dans .l'antiquité greque.... Paris: Les Belles Lettres

סטאסיס

סטאסיס

פלוטארכוס, ליקורגוס, ב: (אחד מבתי המלוכה השׂפרטניים נקרא) "אֵוּריפונטידיים, על שם אוריפון, כי הלה היה, כנראה, המלך הראשון שהרפה משלטון היחיד החמור שבמלכות, שכן בקש להתרצות להמונים ולמצוא חן בעיניהם. אך בשל הרפיון הזה גבה לב ההמון, והמלכים שלאחריו מהם נשׂתנאו כשבקשו לכפות שלטונם על ההמון, ומהם הושפלו בשל התרצותם או חולשתם, וכך התפשטו חוסר-חוק ואי-סדרים בשׂפרטא במשרך זמן רב. בעטיו של מצב זה אבד את חייו אבי ליקורגוס המלך; כשביקש להפריש בין הניצים הוכה בקופיץ של טבחים, ומת..."

טֻרניא, מחוקק, חוקה ממוזגת

פלוט. ליק. ה-ז:

"כי לשעבר היה המשטר תלוי ברפיון ומיטלטל, פעם לצד המלוכה והרודנות, ופעם לצד ההמון ושלטון העם. אבל עכשיו הונח שלטון הזקנים באמצע כמעין זבורית לשם שיווי המשקל, וכך הגיע מצב הדברים לידי בטחון מלא ויציבות, מאחר שעשׂרים ושמונה הזקנים היו תמיד מצטרפים למלכים כשהיה צורך לבלום את הדמוקרטיא, ולצד שני היו מחזקים את ידי הדמוס למנוע עלייתה של רודנות...

"וכל כך שקד ליקורגוס על יסוד משטר זה, עד שהביא על כך דבר אוּרים, הנקרא בפיהם rhetra מדלפוי, וזה לשונה: משתבנה מקדש לזאוס סילאניוס ולאתנה סילאניה, ותחלק את העם ל-phylai ול-obai, ותייסד מועצת זקנים של שלושים איש וה-archagetai בכללם, apellazein בין באביקה ובין קנאקיון, וכאן תתקין ותבטל. אך כח ההכרעה בידי העם יהא. ...

"ובאמת, מתוך שהסתלקה מיתר שלטון וסילקה את הקנאה, ניצלה המלכות בשׂפרטא מהסכנות הכרוכות בה, ולא נתרגשו על מלכי שׂפרטא אותן צרות צרורות שהמסנים והארגיווים גלגלו על מלכיהם..."

ערך השוויון וחלוקה מעמדית

פלוט. ליק. ח:

"התקנה הנועזת השניה של ליקורגוס היתה חלוקת האדמה. כי נורא היה אי-השוויון, וחסרי אמצעים ועניים מרובים היו למשׂא על העיר, והרכוש כולו היה מרוכז בידי מועטים. כיון שהחליט לגרש מן המדינה זדון וקנאה, אוון ותפנוקים ונגעים כבירים לימים יותר וקשים יותר, עושר ועניות, שידל את בני עירו להפקיע את אדמת הארץ כולה ולחלקה מחדש, לחיות זה עם זה כשאמצעי מחייתם שווים ואחידים, ולחזר אחר יתרון רק בשלו המידות, כשאין שום הפרש ואי-שוויון בין זה לזה מבלד הגבול שבין גנות מעשׂים מכוערים לבין שבח מעשׂים טובים. וליקורגוס תכף מעשׂה לדיבור, הוא חילק את שאר לקוניא לשלושים אלף נחלות ומסרן ל-perioikoi, ואת אדמת העיר שׂפרטא עצמה חלק בין תשעת אלפים אזרחים שׂפרטנים..."

 • אוליגאנתרופיא - oliganthropy

המדינה והפרט

פלוט. ליק. כד:

"אימוניהם של השׂפרטנים נמשכו עד שהגיעו לבגרותם השלמה. ואיש מהם לא הורשה לחיות כרצון נפשו, אלא הם חיו בעיר כמו במחנה צבא, כשאורחם ורבעם קבוע ומוגבל ועיסוקם הוא עסקי הציבור. ובכלל, דעתם היתה שאין הם של עצמם, אלא הם שייכים לחלוטין למולדתם."

נושׂאים נוספים

 1. חינוך כמפתח לחיים פוליטיים בריאים : פלוט. ליק. יד
 2. כסף בשׂפרטא : פלוט. ליק. ט
 3. חדרי אוכל : פלוט. ליק. י, יב
 4. צניעות בכפיה : פלוט. ליק. יג
 5. נשות שׂפרטא : פלוט. ליק. יד-טו
 6. אפגאר נוסח שׂפרטא וחינוך הגיל הרך: פלוט. ליק. טז
 7. הפנימיה הצבאית : פלוט. ליק. יז-יח
 8. דיבור לאקוני : פלוט. ליק. יט
 9. שיר וניגון : פלוט. ליק. כא-כב
 10. בחירות לגרוסיא (מועצת הזקנים) : פלוט. ליק. כו

ההֵלוטים

פלוט. ליק. כח:

"וזה דבר מעשׂה הסתרים (krypteia): מזמן לזמן היו המושלים שולחים אל מחוץ לעיר את הנבונים שבצעירים, ואותם ביחוד, כשבידיהם פגיונות וצרכי מזון הכרחיים בלבד. הללו היו מתפזרים ביום למקומות נידחים, ושם מסתירים עצמם ונחים, אך בלילה היו יורדים אל הדרכים וטובחים כל הלוט שנזדמן להם. ותכופות היו הולכים גם את השׂדות, והורגים את החסונים והחזקים שבהם. וגם תוקֻדידס מספר ב"תולדות מלחמת הפלופונס" שאותם הלוטים שנראו בעיני השׂפרטנים כאמיצי-לב ביותר, שׂמו זרים בראשם כאילו הם כבר בני-חורין וחזרו על בתי-המקדש, אך זמן מה לאחר מכן נעלמו כולם, יותר מאלפיים במספר, עד שאיש לא ידע לאמר, לא מיד ולא לאחר זמן, כיצד נכחדו."
אבל...
"מספרים שלאחר זמן, כשצבאו אנשי תבאי על לקוניא, ציוו על ההלוטים שנשבו לשיר את שירי טירפאנדרוס ואלקמאן וספינדון השׂפרטני, כך הללו סרבו, ואמרו שאין דעת אדוניהם נוחה מזאת..."

תמונות ומפות

ליקורגוס

Lycurgus.jpg

האגוגה

<mediaplayer>http://www.youtube.com/watch?v=Mo-QziDiznU</mediaplayer>

http://www.youtube.com/watch?v=Mo-QziDiznU

מפת ארץ האם היוונית

Ancient Mainland Greece.png

מפת חצי האי הפלופונסי

Peloponessos Map.png