תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

גירוש היהודים מרומא בשנת 19 לספירה - תמצית

בשנת 19 לספירה, במהלך שלטונו של הקיסר טיבריוס, גורשו היהודים מרומא על ידי השלטונות הרומיים. השאלה הניצבת במרכז חיבור זה היא מדוע הממשל הרומי שבר למעשה את הכלים ושינה את יחסו ליהודים מהענקת זכויות וחופש דת לדיכוי וגירוש.

היפותזות רבות הוצעו במחקר למניע שגרם לגירוש: גירוש היהודים בשל היותם מעוררי מהומות, ניסיון של היהודים להזנות את נשות רומא ובכך להשחית המוסר הרומי ואף הטענה שהפעולה נעשתה למראית עין בלבד, וזאת בשל צרכים פוליטיים פנימיים של הממשל הרומי. התזה שזוכה לאישוש בחיבור זה היא תזת המיסיון, שגורסת שהיהודים גורשו מרומא בשל פעילות מיסיונרית של יהדות רומא, אישוש שמסתמך על הגדרה חדשה של מיסיון. שנת 19 לספירה הייתה שיאו של תהליך, התהליך שבו רבים מאזרחי רומא הצטרפו לדת היהודית דרך מיסיון לא מודע. אותו מיסיון לא מודע, אשר טבוע עמוק בכל דת באשר היא, הצליח יותר מדי, וכשהוא הגיע לאליטה הרומאית, בשילוב עם סכנות נוספות שהציבה הקהילה היהודית בפני הממשל הרומי, נאלצו השלטונות לפעול לדיכוי כוחה של הדת היהודית בבירה.

הפרק הראשון מציג את ההקשר ההיסטורי של שנת 19 לספירה, מכיוון שחשוב להבהירו כדי להבין בצורה נכונה את הפעולות שננקטו על ידי הממשל הרומי; הפרק השני מכיל סקירה תמציתית ומקיפה של חילוקי הדעות במחקר בנוגע לסוגיית המניע לגירוש; בפרק השלישי תוצג תזת המיסיון המאוששת, שמספקת מענה למחלוקות הרבות שהופיעו בפרק השני. נקודה חשובה שעולה מחיבור זה היא שיש מקום לבחון לעומק ולרוחב את היחסים בין דתות פוליתיאיסטיות אל מול מונותיאיסטיות ולראות כיצד הם באו לידי ביטוי במקרה היהודי בתקופת בית שני בפרט, ובכל נקודה שבה דת מונותיאיסטית נפגשת עם דת פוליתיאיסטית בכלל. היבט זה מקבל משנה תוקף כאשר מיסיון יהודי הוא הנושא הניצב במרכז הדיון.

תוכן עניינים

קישורים נוספים