Bickermann 1927

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ב / מחקר מודרני B

Bickermann, E. 1927. Ritualmord und Eselkult. Ein Beitrag zur Geschichte der antiken Publizistik. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums (=MGWJ) 71: 171-87, 255-64

סיכומים

א


מראי מקום עתיקים

(עמ' 171)

Josephus, against Apion 2.91-96.  Regarding Antiochos Epiphanes IV.קישור לטקסט באנגלית

אפיון מספר שאנטיוכוס מגלה במקדש אדם יווני גוי שמפטמים-במסגרת חוקית יהודית כדי להרגו.

(עמ' 172)

Josephus,Apion II.11. קישור לטקסט באנגלית 

אפיון מספר גם שהיהודים נשבעו באלוהיהם בורא הפרות והעשבים הטעימים לא להראות רצון טוב לאף זר, בייחוד לא ליוונים.

(עמ' 173)

Tac. Hist. V.5 קישור לטקסט בלטינית (ובצד שמאל, כפתור טען נותן גם באנגלית)

היהודים המתבדלים עושים ברית מילה, קוברים את מתיהם בדומה למצרים במקום לשרוף אותם, מאמינים שמי שמת בקרב או בידי המוציאים להורג הוא בן אל מוות-אבל אלוהותם לא ממשית בניגוד לאמונה המצרית. , הם נמנעים מהעמדת תמונות בעריהם או במקדשיהם. לכוהניהם יש סמלים משנהב וזהב ולכן היה חדש שהם מאמינים בפאטר ליבר אך הוא התפוגג.-בכלל שדת היהודים חסרת טעם ומרושעת ואילו לפאטר ליבר יש פסטיבלים.

Diodor. XL.3,5.

לכן ליהודים אין מלך, והכהן שנעלה על שאר הכהנים בחכמה ובשאר מעלות הוא השולט. הם קוראים לאיש הזה הכהן הגדול ומאמינים שהוא פועל כשליח האל. בהתאספויותיהם הוא מכריז מה יש לעשות והם נופלים למרגלותיו ומצייתים. (תרגום חופשי שלי מלואב, רוני רשף 09:55, 29 ביוני 2010 (UTC))

Justin XXXVI,3.

קישור לתרגום אנגלי

אנטיוכוס החליש את היהודים שבמהלך השלטון המקדוני תחת אביו דמיטריוס העלו את כוחם באמצעים אלימים. מוצא היהודים מדמשק והם הטרידו את סוריה.

(עמ' 174)

Josephus, Apion II.8

קישור לטקסט באנגלית

שוב על הסיפור של האיש שמפטמים.

Plut. Popl.4

(מתוך: פלוטרכוס, אנשי יוון ורומי, מוסד ביאליק, ירושלים, עמ' 435-436)

כשנתפתו להם שני עולי הימים ובאו בדברים עם האקבילים, הוחלט שכל הקושרים יישבעו שבועה גדולה וחמורה תוך כדי ניסוך דמו של אדם הרוג ונגיעת קרביו, והם נתכנסו לשם כך בביתם של האקבילים. החדר שבו אמורים היו לעשות דברים אלה היה, כפי שטע הדברים מחייב, שומם וחשוך. אלא שנעלם מהם שעבד אחד, בינדיקיוס שמו, החביא עצמו בחדר, לא מתוך כוונה תחילה או מתוך הרגשת הדבר העומד להתרחש, אלא שנזדמן שם במקרה, וכשנכנסו בחיפזון פחד שמא יראוהו והתחבא מאחורי ארגז שהיה מונח שם, וכך ראה את מה שעשו ושמע את מועצותיהם. והם החליטו להרוג את הקונסולים וכתבו איגרות לטרקביניוס על כך ומסרון לצירים. כי הם גרו כאן כאכסנאיהם של האקבילים ואף היו נוכחים בעת קשירת הקשר.

לאחר שעשו דברים אלה הסתלקו מהמקום, ואף בינדיקיוס יצא משם בסתר. והוא לא ידע מה לעשות בדברים שאירעו לו והיה נבוך, שכן חשב שדבר נורא הוא, כפי שהיה באמת, לקטרג על בניו של ברוטוס לפני אביהם ועל אחייניו של קולאטינוס לפי דודם ולהאשימם בגדולה שבתועבות. אף על פי כן היה סבור שאין למסור סודות גדולים כאלה לשום רומאי הדיוט. אך פחות מכל היה מסוגל לישב בשלווה, ומאחר שידיעת המעשה דחפה אותו יצא איכשהו לילך אל באליריוס, כשהוא נמשך אל האיש הזה בעיקר בשל חביבותו ואהבת הבריות שבו, כי קל היה לכל הנצרכים לגשת אליו ודלתות ביתו היו תמיד פתוחות ולא סירב מעולם להאזין לפשוטי עם או לעזור להם.


Diodor. XXII.5.

לטקסט בתרגום לאנגלית

אפולודורוס שרצה להיות טירן ולכן הקריב נער צעיר כמנחה לאלים ואת איבריו נתן לאלה שקשרו איתו את הקשר לאכול. את הדם הוא ערבב עם יין ונתן להם לשתות.

Xenoph. Ephes. II.13

לטקסט בתרגום לאנגלית

(לבדוק שזה הטקסט הנכון)

Achill.Tatius III, 13.

(עמ' 175)

Salustius Catilina 22

קישור לטקסט בלטינית (ובצד שמאל באנגלית)

היו שאמרו שכשסיים קטילינא את נאומו ורצה לקשור את חבריו בשבועה- העביר כוס ובה יין ודם מעורבבים יחדיו. זה היה מנהג ידוע

Plutarch, Cicero 10.

קישור לטקסט באנגלית

חוקת סולא ומהפכות.

Cassius Dio XXVII, 30, 3.

קישור לטקסט באנגלית (חלוקה שונה)

Dio Cass. LXXI, 4, 1.

קישור לטקסט באנגלית (חלקי מאוד)

לחפש ליד - 81, 61...

Statius Theb. IV, 721.

קישור לטקסט באנגלית

(עמ' 176)

Florus II, 12, 4.

קישור לטקסט באנגלית

המלחמה נגד קטילינא.

Tert. ad. nat. 1, 7.

קישור לטקסט באנגלית

(משפט 10: כל כך הרבה פעוטות נשחטו, כל כך הרבה כיכרות מגואלים בדם)

Justin, Apol. I, 26, 7.

קישור לטקסט באנגלית

על קוסמים שהנוצרים לא סומכים עליהם, סימון (שמעון?) שהשומרונים ובני עמים אחרים סוגדים לו.

Hegesippus Euseb. Hist. ecc. IV, 7, 11.

(עמ' 177)

Tertull. Apol. 37.

קישור לטקסט באנגלית

על אלימות כלפי נוצרים.

Polyaen. VI, 7, 2.

קישור לטקסט באנגלית

אפולודורוס הרג את הנער קלימלס ואת גופתו נתן לטבח לאונטומנס שבישל את קרביו למאכל. כולם אכלו ושתו את דמו מעורבב ביין וכך איחדו את עצמם בקונספירציא כדי לתפוס את השלטון. הוא נהיה הטירן האכזרי ביותר.

Livius XXXIX, 8.

פוסטומיוס ופיליפוס במלחמות, הפרובינקיות מתכננות קונספירציות. העיר מתמלאת גופות, אהבות ושקרים ותאוות.

Justin, Dial. 17.

קישור לטקסט באנגלית

היהודים שלחו שליחים לכל העולם כדי להפיץ לשון הרע על הנוצרים.

(עמ' 178)

Cyrillus in Migne Patrol. Graeca XXXIII, 928.

הטקסט צריך להיות אחד מאלה

לחפש..

August. de Haeres, 26.

Psellus in Migne, P.G. CXXII, 832.

Tertul. de ienio, 17.

לטקסט באנגלית

Herod. 3,11.

לטקסט באנגלית ויוונית

קרב בין הפרסים למצרים - המצרים חותכים גרונות ילדים, מערבבים את הדם בקערה עם מים ויין ושותים (גרסא מקוצרת)

Jordanes 24, 125.

לטקסט באנגלית ובלטינית יחד

ההונים מגלים את ארץ הסקיטים.

(עמ' 179)

Orosius 4. 13. 4

לטקסט בלטינית

ובאנגלית

מלחמות, קבורת גבר ושתי נשים כקסם - כדי לשפר את המצב- ללא הועיל.

Plinius h. n. 28, 12.

לטקסט באנגלית

הזיות ומכשירים שונים של הקוסמים

(עמ' 180)

Strabo XI, 503.

לטקסט באנגלית

האלבאנים מהשבט הכספי, שיטת מלוכתם, השפות שהם דוברים, הקרבת בני אדם כחלק מהפולחן שלהם.

Servius ad. Aen III, 57.

לטקסט בלטינית

Stat. Theb. X, 793.

סכוליון, לחפש

Plut. Parallel 26 and 39.

26 באנגלית

רומולוס

39 באנגלית

ליקורגוס

(עמ' 181)

Herod. VII, 197.

לקישור באנגלית ויוונית

קסרקסס הגיע לאלוס של אכאליא

(עמ' 182)

Josephus, Against Appian 2.8 (Epiphanes II.90 and 97.)

לקישור באנגלית

(עמ' 183)

Justinus XXXVI, 3.

לקישור באנגלית

Polyb. XXVIII, 3.

לקישור באנגלית

המלחמה מול פרסאוס

Polybios XX, 10, 7 and XXV, 3, 1.

לקישור באנגלית:20.10.7

25.3.1

תחילת שלטון פרסאוס

II Macc. 4, 40. 4,35.

Lysmachus, Athen. 610.d

Polyb. V.42, 7; 43, 5; 50, 1.

Plut. Pyrrhus 6.

לטקסט באנגלית

(עמ' 184)

Cic. in Pisonem 5, 85.

לטקסט בלטינית (אנגלית בצד ימין)

Ammian Marcell XXIII, 6, 24.

Polyb. V.11.

Herod. VI.75.

לטקסט באנגלית

Diod. XX, 101; XXXI, 35.

לטקסט באנגלית: דיודורוס 20.101

דיודורוס 31.35

Dio. Cass. LI,8,3.

לטקסט באנגלית

Dion.Halic. XX, 10. 2.

לטקסט באנגלית

Paus, IX, 33,6.

לטקסט באנגלית

Paus, III, 23,4.

לטקסט באנגלית

Herod.I, 105; III, 30.

לטקסט באנגלית: הרודוטוס 1.105

הרודוטוס 3.30

Diod. XX, 101.

ראה קישור למעלה

Plin. Hist. Nat. XXXIII, 83.

(אודות מקדש יהודי:)

Dio. Cass. LXVI, 1, 1.

לדף באנגלית

Philo, Legatio. 291---3.

לטקסט באנגלית

(עמ' 185)

Diod. XXXIV, 27. f.

(Loeb p.115)

Diod. XXVIII, 3.

(Loeb p. 16-17)

Gellius, III, 9, 7.

לטקסט באנגלית

Justin, XXXII, 3, 9.

לטקסט באנגלית

Strabo, XVI, 744.

כאן יש חלוקה שונה, לחפש.

בספר של סטראבו ביוונית - כרך 3, עמ' 1041.

II Macc, 1, 12 ff.

לטקסט באנגלית

(עמ' 186)

Justin XXXII, 2, 1

לטקסט באנגלית

Script. His. Augusti, V. Veri 8, 4.

Polyb. XXX, 26, 9.

לטקסט באנגלית

Amm. Marc. XXII, 13, 1

לטקסט בלטינית

Valer. Maxim. I, 3,3.

לטקסט בלטינית

Dio. Cass. XLII, 26, 2.

לטקסט באנגלית

(עמ' 187)

Ruphinus, Hist. eccl. XI, 24.

צריך להיות כאן, לחפש

Socrates, Hist. eccl. III, 2.

Diodor XXXIII, 14 and XXXIV, 12.

למצוא בספר של לואב ולציין עמוד.

T.Livius XLII 13 and 14.

קישור לטקסט באנגלית

Polyb, VIII, 8 (10).

קישור לטקסט באנגלית

(עמ' 256) (תחילת חלק ב' של המאמר)

מקורות שבהם התייחסות לחמורים

Tacitus. Ausgabe zu Hist. V, 4.

טקיטוס, דברי הימים 5.3

(עמ' 257)

Plutarch. Quaest. conviv. IV, 5, 2.

קישור לטקסט באנגלית - שימוש בעצם החמור להכנת חלילים וסלידת המצרים מחמורים בגלל הקשר לטיפון. מחזק את הרעיון לפיו עצם חמור היא חזקה.


Ampelius. II, 1.

Ampelius 2.1


על האייל שעזר לליבר שהיה צמא בלוב.

Plut. de isid et Osir. 31

קישור לטקסט באנגלית (מנהגי הפולחן של המצרים, השנאה לחמור - חיה טיפשה, כינו את אוכוס (מלך פרסי) חמור. טיפון ברח מהקרב על חמור והחזיק שבעה ימים, ואז נהיה אב לבנים שאחד מהם נשא שם שמרמז על קשר יהודי.

Ovid. Fast. VI, 315. ff

קישור לטקסט באנגלית - אתון (She ass) - שהופכת את אבני הריחיים (?) לבדוק שוב

(עמ' 258)

Tac. Ann. I, 74.

קישור לטקסט באנגלית - על העלבות לא חמוריות

Epiph, Panarion. XXVI, 10, 6; 10 קישור לטקסט באנגלית (עמוד 90) - יש אומרים שסבאות' דומה לחמור, אחרים לחמור ולכן אסור ליהודים לאכול חזיר. אבל הוא היוצר של השמיים, הארץ, מה שאחריהם ומלאכיו (?)

Epiph. XXVI, 12. - זכריה ראה חיזיון ולא יכל לדבר מרוב פחד. כשעמד במזבח, ראה איש בדמות חמור וכשיצא, האדם שראה במקדש מנע ממנו לדבר (חסם את פיו). אך כששב לדבר, סיפר ונהרג. מאז לבשו פעמונים בשעת העבודה במקדש. (?)

קישור לטקסט באנגלית (עמוד 92)

(עמ' 259)

Tertull.ad nation I,14. Apol. 12; 16.

קישור לטקסט באנגלית (1.14) - יהודי שנשא קריקטורא שבה כתוב - חמור של כהן. היו לדמות זו אזניים של חמור, והיא הייתה לבושה בטוגה ואחזה ספר ובאחת מרגליו הייתה פרסה. הקהל נסחף אחריו.

קישור לטקסט באנגלית (12)

קישור לטקסט באנגלית (16) - חשבו שגם הנוצרים עובדים לחמורים בגלל הדמיון שלהם ליהודים, אבל כשפומפיוס נכנס למקדש בירושלם הוא לא ראה בו ראש של חמור ואילו אתם (שאליו פונה טרטוליאן) עובדים את כל הבהמות ואנו רק את החמורים. אולי זה מה שמפריע לכם- הפגאנים.

Min. Felix 9 and 28

קישור לטקסט באנגלית

9 - הנוצרים עובדים לראש של חמור- החיה הפשוטה ביותר, שוחטים תינוקות ועוסקים ברוע חשוך. (חושך, דם וחמורים - כמו הפלגש בגבעה ופולחן טיפון סת אצל נהר ברנהיים 1963). בקטע זה מוזר גם כלב שהופך מנורה - אולי גלגול של אתא חמרא ובטש לשרגא.

28 - הנוצרים מואשמים בפשעים נוראיים שבעצם הלא נוצרים מבצעים. הנוצרים עובדים לראש של חמור? מי יהיה מספיק טיפש כדי לעשות כזה דבר?! ומי טיפש יותר כדי להאמין שאפשר לסגוד לכזה דבר? אלא שאתם מקדשים אפילו חמורים שלמים בחוות שלכם, יחד עם האפונא (?) Epona שלכם, ומסיבות דתיות טורפים את אותם חמורים עם איסיס (?!)

Juven. XI. 97.

יובנאליס, עמ' 255

מחזיתו הפשוטה עשוית הנחושת השקיפו דמות של חמור כסוי זר, חבורת ילדי כפר משתובבת.

(עמ' 260)

Diod. XXXIV, 1.

(Loeb 53-55) - אנטיוכוס מטיל מצור על ירושלם, היהודים הנבדלים והמרושעים ניצלו ממצרים בזכות סימנים לבנים שהיו על גופם, או צרעת. אנטיוכוס נכנס לבית המקדש ושם ראה פסל של אדם יושב על חמור, עם ספר בידיו. הוא הניח שזה משה, הקריב מולו קורבן ורצה לטמא את ספריהם ולכבות את המנורה שבה אש תמיד. ושהכהן הגדול וכל השאר יאכלו מהבשר. חבריו ניסו לשכנע אותו להשמיד את היהודים אבל הוא הסתפק בהתעללות

מפנה גם לפה: יוספוס, נגד אפיון 2.79 על השקרים החמורים שהפיץ אפיון בנוגע לראש מוזהב של חמור במקדש שעליו סיפר אנטיוכוס אפיפנס, כנראה עלילה מצד המצרים (מתאים לנהר ברנהיים 1963. החמור הוא חיה בזויה יותר מעיזים וחיה נוספת. מציין כובשים אחרים שלא מצאו חמור וסופרים אחרים (שלפי ההערה באתר אין לנו את כתביהם בנושא כיבוש אנטיוכוס אפיפנס) שתיארו את אנטיוכוס אפיפנס לא מוצא חמור. אנו היהודים לא מייחסים כוח ואו כבוד לחמור, בניגוד למצרים שסוגדים לתנינים וחיות אחרות. החמור עבורינו הוא בהמת משא שאם אוכלת את האוכל שלנו או לא מבצעת את עבודתה כראוי נענשת בחומרה, כי תפקידה לשרת.

יוספוס מתעלם מחוקים להגנת החמור וסיפורים שבהם יש לחמורים תפקיד חשוב יותר מאשר בהמת משא נסים, משיחיות, מציאת מים.

Ps. Athanasius in Migne. Patr. gr. XXVIII, 180.

אינדקס של מיגנא פטרולוגיא גראקיא 25-28

אינדקס באנגלית ויוונית של מיגנא פטרולוגיא גראקא של אטאנאסיוס

לחפש שם את עמ' 180 או מה שביקרמן התכוון אליו

(עמ' 261)

Herod. V.68.

קישור לטקסט באנגלית - שבטים קיבלו שמות שדומים לחמור וחזיר.

Plin. Hist. Nat. VI, 178.

לטקסט בלטינית

ולתרגום באנגלית -מקום שבו סגדו לחתול מוזהב. לא חמור

(עמ' 262)

Liv.3, c.6 (?)

לטקסט בלטינית - אם זה ליוויוס

(עמ' 263)

Dio. Cassius. XXXVII 17.

(Loeb p.223) וגם קישור באנגלית - על היהודים המתבדלים.

לבדוק גם 17.113.2

Strabo XVI, 761.

בספר שביוונית,כרך 3 עמ' 1061 (קטע 35). |לגרסא באנגלית (קטע 35) - על משה המונותאיסט והערצת השוורים של המצרים

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

אלכסנדר בבבלי תמיד

שיחת משתמש:Ronny Reshef

רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא

רוני רשף תשע שלד חמורי

קישורים נוספים

קישור לגרסת PDF של המאמר: ביקרמן 1927

גרסא אלקטרונית: חלק א', חלק ב'