Donalson 2003

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני D / מחקר מודרני ד

Donalson, Malcolm Drew. 2003. The cult of Isis in the Roman Empire : Isis Invicta, Studies in classics, v. 22. Lewiston, N.Y.: E. Mellen Press.

סיכומים

מבואות

iv-v: סקירה ביבליוגרפית על איסיס

פרק א

3, הע' 12: לפי אחת הגרסאות הרתה איסיס ממכת ברק שפגעה בה
אנוביס, בנם של אוסיריס ונפטיס, מסייע למצוא את אוסיריס באמצעות חוש הריח המפותח שלו

5: מקדשי איסיס כמקום מפגש ידוע לאהבים, אפילו לזנוּת
היא עצמה אחראית גם על כניסה להריון ולידה מוצלחת

6: Isis lactans

8 הע 38: איסיס בתור "אם האלים"

9: מלכות תלמיות מזוהות עם איסיס (ובעקבותיהן נשות הקיסרים)
9 הע 42: Isis augusta

11: מקדשים לאיסיס וסרפיס בקמפוס מרטיוס, על אף התנגדות ראשונית
איסיס ומריה אם-האלהים

14 הע 78: תהלוכות איסיאקיות עם כהנים לבושים כאנוביס נחשבו סגולה טובה לעולם הבא וספסיאנוס וטיטוס בילו לילה במקדש איסיס לפני הטריומף על היהודים!!!!! (גם עמ' 18)

16: איסיס מציעה ישועה אישית, כמו הנצרות (עוד על הפן האישי של אמונה באיסיס עמ 19)

19 הע 102: לפי Witt איסיס כ-darling of the emperors

21 הע' 4: אנוביס פופולארי במיוחד אצל סופרים רומיים

פרק ב

33: אינקובציא – לבלות את הלילה במקדש איסיס
חבורות של Anubiaci כחלק מפולחן איסיס

פרק ד

76: יום הולדתו של הורוס: 23 בדצמבר!

80-81: לאנוביס היה תפקיד מיוחד בטקסי מציאת גופתו של אוסיריס. לפי המיתוס הוא איתר את הגופה באמצעות חוש הריח המפותח שלו. בטקסים מלא תפקיד זה כהן לבוש מסיכת כלב.

83: טקסים דתיים מצריים היו ידועים בחירות המינית שהתלוותה להם. זו עשׂתה רושם גדול על המשוררים הרומים. (ראה הערה 95). על פאולינה (יוספוס ענתיקות 18.65-80): דונלסון מתייחס לפולחן אנוביס בהקשר זה, אך לא מפרט.

84: מבין מטקיטוס שגם כהני איסיס גורשו מרומא.

פרק ה

94: תאור מקדש איסיס בפומפיי. בין השאר, תמונה של כהן נושׂא מסכת אנוביס.

96 (ואילך): על מקדש איסיס בקמפוס מרטיוס (והערה 19 למקדש במחקר).
המקדש בקמפוס מרטיוס הוא הוא שנסגר על-ידי טיבריוס וחודש על-ידי גאיוס, ובו ישנו וספסיאנוס ובניו לפני הטריומף! (על גאיוס ראה גם Cumont, ‘’Religions orientales’’ 80).

102: ההיסטוריא של המקדש בקמפוס מרטיוס
הטריומווירט השני נשבע לבנות מקדש איסיס: דיו קסיוס 47.15.4
התייחסות למקדש איסיס כמוקד משיכה לנשים, וביחוד זונות:

  1. Ovid. Ars Am. 2.13.7, Amores 2.13.7 – אחד מאלה בטוח טעות
  2. Tibullus 1.3.27-30

103: התייחסויות דומות (נשים, זונות) אצל:

  1. Juvenal 9.22
  2. Martial 2.14.7, 10.48.1
  3. וראה גם Lucan 8.831

טוען שהמקדש בק"מ הוא הוא שנהרס על-ידי טיבריוס, ומביא את יוספוס כהוכחה (אלא שיוספוס לא אומר איזה מקדש זה היה).
המקדש נשׂרף בשנתו הראשונה של טיטוס – 80 – לפי דיו קסיוס 66.24.2, ונבנה מחדש על-ידי דומיטיאנוס (Eutropius 7.23.5; Jerome Chronicon a. Abr. 2110).

104-109: מקדשי איסיס נוספים ברומא (בטוחים או משוערים)

פרק ו

121: איסיס לראשונה על מטבע רומי משנת 55 BC, ארוע שלא יחזור עד לתקופה הקיסרית. (הערות 39-40, עמ' 128).

122: קיסר, קלאופטרא-איסיס ואיסיס-victrix באלכסנדריא

123-124: מרקוס ווֹלוּסיוס נמלט מרודפיו בתחפושׂת של כהן איסיס ומסכת אנוביס

פרק ז

131: הגבלות על פולחן איסיס מטעם אוגוסטוס ואגריפא (דיו 53.2.4, 54.6.6)

132: מראי מקום מהוראטיוס ווירגיליוס למלחמה בין אלי רומא לאלי מצרים (כולל "אנוביס הנבחן" – איינאיס 8.696-706).

133: משוררי רומא , ואולי גם אוגוסטוס אוהבים במיוחד לכעוס על אנוביס הנבחן. ראה הערות 5-6 על מאמרו של Becher וביחוד עמ 45 אצלו.

134: על אוגוסטוס כפרעה

139: לא בטוח עד כמה מקדש איסיס היה באמת מקום ליחסי-מין פרועים, אבל אין ספק שהמשוררים הרומים האמינו בכך, או לפחות שוררו על כך.
ובאותו זמן בו תקף טיבריוס את פולחן איסיס ברומא, המשיך לפאר מקדשים של Hathor במצרים.

פרק ח

154: סווטוניוס, וספסיאנוס 6: מנבאת סרפיס באלכסנדריא מנבאת את הצלחת וספ'. מכאן ואילך ברית הדוקה בין הקיסר-לעתיד ובניו ובין סרפיס ואיסיס.

155: האינקובציא של וספסיאנוס וטיטוס היתה במקדש איסיס בקמפוס מרטיוס (אין סימוכין). בחירה זו מסמלת גם את התחלת הצלחתו של וספ' באלכסנדריא.
Witt (Isis 233) has suggested that the vigil can be interpreted as an official imperial endorsement of the Isis/Serapis cult in Rome.

156: מפנה ל-Malaise, les conditions 413 לדיון במטבעות איסיס של וספ'.
הפלאווים מתגברים את פולחן סרפיס-איסיס גם באלכסנדריא

158: התחלת הטריומף על היהודים במקדש איסיס-סרפיס הגדילה את יוקרת האלים הללו בעיני הצבא

159: בשנת 69 נמלט דומיטיאנוס מסוכניו של ויטלּיוס כשהוא לבוש ככהן איסיס (טקיטוס היסטוריות 3.74.1; סויטוניוס דומיטיאנוס 1.4). השווה עם מרקוס וולוסיוס לעיל. מאורע זה התרחש, מדגיש דונלסון, באותו זמן ממש בו קיבל וספ' את ברכת סרפיס באלכסנדריא.
דומיטיאנוס שמר גם פסל של איסיס ב-lararium הפרטי שלו --- אין מראה מקום, יש הפניה ל-Malaise 416 ול-Turcan 91.

160: מצטט את Witt 234 על כך שדומיטיאנוס ראה עצמו כפרעה-סרפיס והציג עצמו כך במקדש בבנוונטום.

161: על בניית מקדש איסיס בק"מ מחדש אחרי השׂריפה הגדולה של 80. המקור: Eutropius 7.23.5

162-163: ההאלהה העצמית של דומיטיאנוס קשורה בנטייתו לדת מצרית. (הע 50:) Müller, H. . Der Isiskult im antiken Beneventum…. 23-24, 45-46 רואה אפילו זיהוי עצמי של דומ' עם הורוס.

164: מטבעות דומיטיאניים מאלכסנדריא מציגים אנוביס בעל ראש אדם. במקרים אחרים מוצג אנוביס כקנטוריון רומי.

הערות

נמצא בשימוש ב...

יוספוס פאולינה ופולוויה