Ellul 1972

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני א / מחקר מודרני E

Ellul, Jacques. 1972. Propaganda: The Formation of Men's Attitudes. New York: Alfred A. Knopf.

סיכומים

עמ' 31

תעמולה שואפת לייצור רפלקס מותנה, כלומר להרגיל את האינדיבידואל שמילים מסוימות, סימנים או סמלים, אנשים מסוימים או עובדות, יעוררו תגובה ידועה מראש. תהליך ארוך של אימון ותרגול.

שימוש במיתוס יוצר אצל האינדיבידואל את ההרגשה שמה שהוא מרגיש או טוב, צודק ואמיתי. זאת משיגים דרך שימוש בתחושת בקדושה של ההמון. המיתוס הוא הרי מעל לחומריות, פרקטיות. המיתוס משתלט על רוחו של האדם כך שחייו סובבים סביבו.

עמ' 32

ניתן להשיג זאת בתהליך ארוך. ארה"ב העדיפה את המיתוס, בריה"מ את הרפלקס.

עמ' 33

תעמולה לא יכולה באמת לשנות בני אדם או ליצור משהו חדש. קשה לשנות דעות קדומות על ידי תעמולה. לא ניתן ליצור מיתוס או רפלקס משום דבר.

התעמלן לא יכול לפעול בניגוד למטען שקיים כבר אצל האינדיבידואל. הוא לא יכול ליצור מנגנון חדש שיכיל החלטה או פעולה שבהן חפץ התעמלן.

עמ' 34

לכן מבצע התעמולה חייב להכיר היטב את השטח הפסיכולוגי ותרבותי שבו הוא פועל. הוא חייב להכיר את הרגשות, הדעות, הנטיות, הסטריאוטיפים והמיתוסים של קהל היעד שלו. נקודה חשובה נוספת: לא לבצע התקפה ישירה על דעה רווחת (קלישאה).

עמ' 35

תעמולה טובה לא תדרוש מקהל היעד רציפות ואחידות בדעותיהם.

תעמולה טובה לא תתקוף דעות מקובלות אלא תנסה לשנותם או להציבם בהקשר מעורפל. או לנסות לעורר חיכוכים בתוך קהל היעד או לעודד תחושת עוינות כלפי אובייקט ספציפי.

עמ' 40

המיתוס הוא מראה הפסיכולוגית של המציאות החברתית. המיתוס מביע נטיות עמוקות בחברה. בלעדיו ההמונים לא יראו את עצמם שייכים לציביליזציה מסוימת או לתהליכיה של התפתחות ומשבר. זהו דחף משמעותי, צבוע בצבעים חזקים, בלתי רציונאלי, וטעון בעוצמת אמונתם של בני האדם. הוא מכיל יסוד דתי. מיתוס ההיסטוריה!!

מיתוס העבודה (עבודה בתמורה לרווח חומרי), מיתוס האושר, מיתוס האומה, מיתוס הנעורים ומיתוס הגיבור. תעמולה נאלצת להסתמך על הנחות אלה ולבטא את המיתוסים האלה, כי בלעדיהם לא יהיה מי שיקשיב.

התעמולה חייבת להיות מבוססת על אמונות וסמלים קיימים שיכולים להיות נגישים לקהל היעד ולכבוש את ליבו. מצד שני התעמולה חייבת לכלול יסוד של אמונה בהתקדמות וקדמה.

עמ' 62

הגדרה של תעמולה פוליטית: טכניקות השפעה של ממשלה, מפלגה, ממשל, קבוצת לחץ, המופעלות על מנת לשנות את התנהגותו של הציבור. בדרך כלל המטרה היא הון פוליטי. הבדל מפרסומת למשל: מטרת הפרסומת היא רווח כלכלי בעוד זה של התעמולה הוא רווח פוליטי.

תעמולה פוליטית יכולה להיות אסטרטגית, כלמור מבססת קו כללי, מערך של טיעונים. תעמולה טקטית מטרתה להשיג באופן מיידי תוצאות בתוך המסגרת הכללית (למשל פליירים או כרוזים להשגת כניעה של האויב בזמן מלחמה).


הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

קישורים נוספים

ב