Frankfurter 1996

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני פ / מחקר מודרני F

Frankfurter, David. 1996. “Review: Native Egyptian Religion in Its Roman Guise,” Numen, Vol. 43. No. 3. pp. 303-315.

סיכומים

(עמ' 306) אותו פסטיבל פפירוס "דנדרא" (עליו דיבר לראשונה H.C. Youtie, Scriptiunculae 1, pp. 514-545 ) חושף פסטיבל לאל (שת) טיפון. במקור, מקבל תפילות כאל המדבר, הסערה והזרים, פולחנו של שת ירד בתקופות הפרסיות והיווניות-רומיות כשכיבושים וסיבוכיות תרבותית הובילה להפיכתו לשד.

רק הפסטיבל הזה, וכמה מקדשים חדשים שנחפרו בדקלה אואסיס, מציעים המשך של פולחן שת. אך מה יכלה להיות הכוונה "לעבוד את שת" במאה השנייה לספירה? מהמקדשים באואסיס עולה תפקידו המגונן. דנדרא היא ליד אומבוס, שם שת היה מגן מקומי מאות שנים קודם לכן. אך פרפילו תומס (Perpillou-Thomas ) לא פירט את היוונית לפסטיבל הזה "לאלים\יצורים\נאמני טיפון" (tois typhoniois ), האם זו דרך לפנות לכוחות טיפונים שונים במהלך השנה אליהם מתפללים כדי שיספקו הגנה או יישארו רחוקים, סוג של חגיגת שדים? או שמא זו דרך נבזית לקרוא לאלים של עמים אחרים – יהודים, למשל, נחשבו לעיתים כחסידי טיפון.

האפשרות השנייה סבירה יותר לאור פסטיבל לנמסיס שהתרחש בהראקלופוליס של המאה השנייה (במקדש של ארטמיס). על האל הזה דובר בצורת רבים, “הנמסים", כמו "הטיפונים".

הערות

נמצא בשימוש ב...

אלכסנדר בבבלי תמיד

רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא

רוני רשף תשע שלד חמורי

קישורים נוספים

ב