Fraser 1996

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני פ / מחקר מודרני F

Fraser, P.M. Cities of Alexander the Great. Oxford: Clarendon Press, 1996.

סיכומים

36-39: מעלה את האפשרות שהיה קיים Seleucus-Romance, שהיה מעין תמונת ראי לזה שהתפתח במצרים התלמית.

(עמ' 140) אלכסנדריא בפרופאמיסדאי או באופיאניי

אריאנוס מתאר את מיקומה באופן כללי. לאחר שעזב את פרופטסיא, אלכסנדר עבר את הקאוקסוס, ייסד עיר וקרא לה אלכסנדריא. (עמ' 141) זה כל מה שידוע מאריאנוס, דיודורוס מוסיף שהעיר עמדה בכניסה שהובילה למדיא (אריאנוס 3.28.4, דיודורוס 17.83.1).

הבמטיסטים העתיקים שמיוצגים על ידי פליני טענו שהעיר נמצאה 225 מיילים מקאנדהאר. ארסטותנס תיאר מרחק שונה. בנושא זה קיים ריבוי הדעות וקושי בהעברת המידות.

(עמ' 142) ייתכן שעירו של אלכסנדר נמצאה 50 מיילים מצפון לבגראם. אך עיר במרחק ובכיוון כזה מבגראם תהיה ממוקמת במדרון הצפוני של ההר, נתן שלא מתיישב עם תיאור המיקום.

הפתרון נעוץ בפסקא השנייה של ארסטותנס, ביחס לאורתוספאנא, ובמרחק 50 מיילים שתיאר פליני בין 'אלכסנדרי אופידום' ואורתוספאנא. הפרשנות הטבעית של דברי ארסטותנס היא שאורתוספאנא ממוקמת בין שלוש דרכים, בדרך לבקטריא.

(עמ' 143) פטולמי זיהה את אורתוספאנא עם קאבורא ברשימתו על הערים בתרדמת של פרופאמיסדאי. ולכן זוהה המיקום עם קאבול.

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

קישורים נוספים

היידלברג: SAGE XII 1810