Fredricksmeyer 1961

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני פ / מחקר מודרני F

Fredricksmeyer, Ernest A. 1961. "Alexander, Midas, and the Oracle at Gordium." Classical Philology, Vol. 56, No. 3. pp. 160-168.

סיכומים

עמ' 160-א:

מטרה: מה חשיבות הביקור בגורדיון עבור אלכסנדר?

הסיפור בקצרה.

לפי טארן סיפורו של אריסטובולוס הוא הנכון. לפי אריאנוס, אלכסנדר משוכנע שהוא עמד במשימה.

אריאנוס ויוסטינוס/טרוגוס מספרים על האגדה שהייתה קשורה בקשר הגורדי.

עמ' 160-ב:

האם מקדיש הקשר היה גורדיוס או מידאס בנו?

בפריגיה האמינו שהם אוטוכתונים. הרודוטוס (7.73) מספר שהמקדונים האמינו שהפריגים היו פעם שכניהם. סטראבון מספר על אותם פריגים במקדוניה, ששכנו באיזור הר ברמיון (Bermion).

עמ' 161-א:

הרודוטוס (8.138) מספר על מלך עתיק במקדוניה, מידאס בן גורדיאס, שהיו לו גני ורדים ליד הר ברמיון.

פרדריקסמייר משער שכבר בימי הרודוטוס הייתה מסורת לפיה מידאס היגר יחד עם הבריגים בעקבות הכיבוש של מקדוניה על ידי פרדיקס (Perdiccas) וההרקלידים.

מראשית המאה ה-4 מחליף קרנוס (Caranus) את פרדיקס ככובש מקדוניה. יוסטנוס/טרוגוס (7.1.11) מספר כיצד קרנוס גרש את מידאס והבריגים.

עמ' 161-א:

תאופומפוס (Theopompus FGrH No. 115, Frag. 393) ואפוריון (Euphorion) כמקורות למסורת הנ"ל. אצל אופוריון מידאס היגר לאירופה, אבל זו מסורת מאוחרת. טרוגוס, ולא אפוריון, מביא את דבר תאופומפוס.

מסורת מקדונית על מוצא הפריגים ומידאס ממקדוניה.

עמ' 162-א:

קונון (Conon) מספר הגירה בריגית לאסיה בזמן מידאס. הסיבה של קונון היא המצאה מאוחרת, אבל כל השאר מתאים לסיפור של הרודוטוס.

שוב: ההגירה של מידאס ממקדוניה לאסיה היא מסורת מקדונית עתיקה.

סכוליאסט על אוריפידס: העגלה היא זו שבה היגר מידאס לאסיה. העסק מיוחס למרסֻאס (Marsyas). מחזק את הקשר בין העגלה לבין ממשלה על אסיה.

איזה מרסאס? Philippi או מ-Pella?

עמ' 162-ב:

מדוע בספר הראשון של היסטוריה מקדונית מופיע הסיפור על אלכסנדר? כיוון שבספר הראשון סופר על ההגירה של מידאס.

יוצא שמרסֻאס הכיר את המסורת על ההגירה וחדש שהקרון ששימש להגירה הוא זה שאלכסנדר מצא.

הייתה מסורת מוקדמת:

The combined evidence obtained from Marsyas, Conon, Trogus, and Herodotus proves the existence of a Macedonian tradition about the journey of Midas from Macedonia to Asia.

סביר שהמסורת השלמה הייתה מוכרת בזמן הרודוטוס. בטוח שהייתה מוכרת בזמן תאופומפוס (נימוקים לקביעה בהמשך העמוד).

עמ' 163-א:

טיעון מהמציאות: סביר שאלכסנדר הכיר מסורת זו.

אלכסנדר בילה ולמד בנֻמפיאון (nymoheum) - שם היו גנים. זה כנראה אותו המקום בו היו גני מידאס. נֻמפות וסילאנים: קשורים אלה באלה...

עמ' 163-ב:

מה שמקשר את גני מידאס, בהם נתפס סילאנוס, עם הנמפיאון בו למד אלכסנדר.

סביר מאוד שיש לזהות את גני מידאס עם אתר ביה"ס של אלכסנדר.

אריסטו אפילו כתב חיבור על מידאס וסילאנוס.

עמ' 164-א:

יוצא שאלכסנדר הכיר את המסורת הנ"ל.

הסיפור ששומע אלכסנדר בגורדיון מתחבר עם מה שידע מהבית. הוא ראה במדיאס (לא בגורדיוס) מקדיש העגלה.

הגרסה המקומית לא באמת הסבירה את חשיבות העגלה. החיבור למסורת המקדונית כן הסביר.

אם לא הייתה אפשרות מוקדמת - האפשרות היחידה היא שזו נוצרה בימי אלכסנדר.

עמ' 165-א:

אבל אלכסנדר ידע קודם על ההגירה. רק העגלה, הקשר והנבואה היו חידוש עבורו.

כיצד השפיע כל זה על גישתו של אלכסנדר למנבאה ולדבריה? הוא לבטח האמין שהצלחה עם הקשר תבטיח לו שלטון באסיה בחסות זאוס.

עמ' 165-ב:

למי בדיוק הקריב אלכסנדר שלמי תודה? לזאוס בטוח. אולי גם לאתנה. אולי להיבטים שונים של זאוס.

זאוס בסילאוס הוא זה שהבטיח את המלוכה. באיזה מן זאוס מדובר?

עמ' 166-א:

הואיל והעגלה הגיעה ממקדון, מסתבר שזאוס המקומי הוא זאוס המקדוני! זהותו המקדונית של זאוס הגורדי חיזק את אמונת אלכסנדר בנבואה.

עמ' 166-ב:

מסקנה: לפיכך אלכסנדר החליט מן הסתם לכבוש את אסיה כבר בשנת 333.

אמון-סיווא.

הערות:

הערה 2: אלכסנדר מגיע לגורדיון כדי לשאול במנבאה או מטעמים אסטרטגיים? חילוקי דעות במקורות.

הערה 7: בריגים שנשארו במקדוניה.

הערה 10: פרדריקסמייר עוסק במסורת המקדונית ולא בהיסטוריות שלה.

הערה 39: קורבנות מיוחדים ל"סוף העולם" לפי הוראותיו של אמון.

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

תשע ב - מיתוס והיסטוריא (מתודולוגי MA)

קישורים נוספים

ב