Frost 1990

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני פ / מחקר מודרני F

Frost, Frank J. 1990. "Peisistrayos, The Cults, and the Unification of Attica." Ancient World. Vol. 21. Pp. 3-9.

סיכומים

עמ' 3

עוד מתקופת הברונזה אתיקה חולקה לקהילות בעלות זהות עצמית, דת ופוליטיקה שהבדילו אחת מרעותה. אם כן מדוע להם לקבל את המרות הפוליטית של העיר אתונה?

התזה: הפוטנציאל של התפוררות עדיין היה קיים באתיקה של המאה השישית לפנה"ס ומרבית הקרדיט לחיסול פוטנציאל זה שייך לפיסיסטראטוס.

עד זמנו של תוקידידס האתונאים האמינו שהיה זה תזאוס שאיחד את אתיקה דור לפני מלחמת טרויה באותו synoikismos המפורסם, שנחגג במשתה שנתי שנקרא synoikia. (תוקידידס 2.15; פלוטרכוס, תזאוס 24.4; schol. Aristophanes pax 1019)

איחוד אתיקה בתקופה המיקנית לא סביר (השווה: Diamant),וסביר להניח שהיה פיצול אחרי זמנו של תזאוס – Eleusis. (השווה: Anderews, CAH, 3/3 p. 362)

המסורות העתיקות מסכימות בדבר אחד, שבמאה השישית היה למעשה סטסיס שאיימה על אחדותה של אתיקה, בין שלושה אזורים.

עמ' 4

המקורות למאבק הסיעות: הרודוטוס 1.59; פלוטרכוס סולון 29.1; מדינת האתונאים 13.4;

הקונצנזוס במחקר בנוגע לזהות האזורים:

המישור מתייחס לעמק העשיר של הנהר Kephissos, שנשלח על ידי משפחת Boutad, ששלטו גם על הפולחן לאתנה (Polais) ופוסידון (Erechtheus). (השווה: Anderews, CAH, 3/3 p. 394)

החוף, אזור החופים של אתיקה, הונהג על ידי מגקלס והאלקמיונידים. (השווה: Aderewes, Greek Tyrants, p. 104)

הסיעה השלישית היא כל שאר תושבי אתיקה באזור הצפון והמזרח. אריסטו משייך לקבוצה זו את השכבות החלשות כלכלית (מדינת האתונאים 13.4; פוליטיקה 1305a20-24).

הרודוטוס, המוקדם יותר, נוטה לא להכניס יסודות כלכליים לדיווחו. ממצאים ארכיאולוגיים מלמדים שבאזורים אלו היה ספקטרום רחב של מעמדות כלכליים. מה גם שנמצאים באזור המזרח מישורים פוריים וטובים לחקלאות. למעשה תושבי החלק המזרחי הרגישו קשר חלש לנעשה ביער ולמאבקי הכוחות שבין המשפחות הגדולות. באזור זה האיחוד היה חלש ביותר.

טענה: אפשר לטעון שהחוקים של אתונה בקושי באו לידי ביטוי באזורים אלה, והאצולה המקומית מילאה תפקידה כשופטת. סביר שהחקיקה של סולון נגעה לאזורים שסביב אתונה ופתרון בעיותיהם. המידות והמשקולות שסולון הכניס למערכת התקבלו באזורים שסביב אתונה, אך סביר להניח שתושבי מזרח אתיקה המשיכו להחזיק במשקולותיהם ומידותיהם המסורתיות. מה גם שהאצולה המקומית המשיכה לעסוק בענייניה כמו אבותיהם.

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

קישורים נוספים

ב