Herodotus 1.112

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ה / מקורות ראשוניים ועתיקים H

טקסט

תוך כדי דברים אלה הסיר הרועה את הכיסוי והראה לאשתו את התינוק. כשראתה אותו, שהיה גדול ויפה, פרצה בבכי, חיבקה את ברכי בעלה והתחננה שלא יפקיר אותו בשום מחיר. אך הוא סרב וטען, שאי אפשר לעשות אחרת; המרגלים של הארפאגוס יבואו כדי לבדוק מה נעשה, ואם לא יעשה את המצווה יאבד בדרך איומה. מכיוון שלא יכלה לשכנע את בעלה, אמרה עוד: "מכיוון שאיני יכולה לשכנע אותך שלא להפקיר אותו, ואם הכרח וגמור הוא להראות שהפקרנו אותו, עשה כך: גם אני ילדתי, אבל הוולד מת. אותו קח והפקר, ואת בנה של בת אסטיאגס נגדל כאילו הוא שלנו. כך לא תענש כמי שחטא כלפי אדוניו ואנחנו לא נצא בהפסד; כי התינוק המת יזכה בהלוויה מלכותית והנותר לא יאבד את נשמת אפו."

הערות

לקוח מתוך: הרודוטוס. 1998. היסטוריה. תרגמו וכתבו מבואות בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ.‬ תל-אביב: פפירוס. עמ' 77-78.

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

McGlew 1993

קישורים נוספים

ב