Herodotus 1.13

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ה / מקורות ראשוניים ועתיקים H

טקסט

לאחר שתפס (גיגס) את השלטון, התחזק בו בעזרת אוראקולום מדלפי. הלידים התרעמו על גורל קאנדאולס והתחמשו; אך הם ומצדדי גיגס הגיעו להסכם, שלפיו הוא ימלוך אם האוראקולום יאשר אותו כמלך הלידים, אך אם לא, ישיב את המלוכה לצאצאי הרקלס. האוראקולום אישר את ההסכם וגיגס התבסס במלכותו. ואולם הפיתיה הוסיפה, שההראקלידים יתנקמו בדור החמישי שאחרי גיגס, אלא שהלידים ומלכיהם התעלמו מן הנבואה הזאת עד שהתקיימה.

הערות

לקוח מתוך: הרודוטוס. 1998. היסטוריה. תרגמו וכתבו מבואות בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ.‬ תל-אביב: פפירוס. עמ' 43.

בדומה לנבואה שניתנה לקיפסלוס, גם פה השלטון מוקצה בזמן. לקיפסלוס בישרו שנכדיו יאבדו את השלטון.

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

McGlew 1993

קישורים נוספים

ב