Herodotus 1.14

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ה / מקורות ראשוניים ועתיקים H

טקסט

...גיגס, משעלה לשלטון, שלח לדלפי תרומות ומנחות לא מעטות, ולמעשה רובן הגדול של מנחות הכסף הן מתנותיו. מלבד הכסף הציב מנחות רבות עשויות זהב, שמהן הראויות ביותר לזיכרון הן קערות גדולות. הן עומדות בבית האוצר של אנשי קורינתוס ומשקלן שלושים כיכרות. למען האמת אין זה בית האוצר הציבורי של הקורניתים, כי הוא הוקם בידי קיפסלוס בן אאטיון...

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

אייל מאיר תשע ב מיתוס והיסטוריא עבודה מסכמת

קישורים נוספים

לקוח מתוך: הרודוטוס. 1998. היסטוריה. מתרגמים: בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ. תל אביב: פפירוס. ע"מ 43-44.

נמצא בספריית אוניברסיטת חיפה: PA4003.H4S47