Herodotus 1.23-24

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ה / מקורות ראשוניים ועתיקים H

טקסט

פריאנדרוס, שמסר לתראסיבולוס על דבר הפיתיה, היה בן קיפסלוס ושלט בקורינתוס. לדברי הקורינתים, שאותם מאשרים בני לסבוב, קרה בימי חייו פלא גדול. אריון, איש מתימנה, נישא על גב דולפין אל טאינארון. הוא היה מנגן הקתרוס הגדול ביותר בימיו, והאדם הראשון, שעליו אנו יודעים, שחיבר דיתיראמבוס ונתן לו את השם הזה, וכן הקים מקהלות וניצח עליהן בקורינתוס.

[24] מספרים אפוא שאריון, אחרי ששהה במשך רוב זמנו אצל פריאנדרוס, נכסף לנסוע לאיטליה ולסיציליה, ואחרי שאסף שם כספים רבים מאוד רצה לשוב לקורינתוס. מכיון שהקורינתים היו מהימנים עליו יותר מכל האחרים, שכר אונייה קורינתית והפליג מטאראס. אבל במהלך ההפלגה זממו המלחים להשליך את אריון לים ולגנוב את כספו. כשהרגיש אריון במזימה, התחנן לפניהם שייקחו את כספו אך יחוסו על חייו. הוא לא הצליח לשכנע אותם, והמלחים ציוו עליו שיתאבד, כדי שיזכה לקבר ביבשה, או שיקפוץ מייד לים. משהבין אריון שכל תחנוניו לשווא, כי הם נחושים בדעתם, ביקש רשות לעמוד בבגדי השרד שלו על הסיפון האחורי ולשיר, ואחרי כן ישים קץ לחייו. הללו נתמלאו שמחה שהם עתידים לשמוע את שירתו של גדול המשוררים בעולם והתרכזו במרכז הספינה; אריון לבד את כל בגדי השׂרד, אחז בקתרוס, ובעומדו על הסיפון המוגבה שר את השיר החגיגי. עם גמר השירה קפץ ללא היסוס בכל מלבושו המפואר לים. הספינה המשיכה בדרכה לקורינתוס, אבל את אריון אסף, לפי הסיפור, דולפין והביאו אל טאינארון. אריון עלה לחוף והלך לבוש בתלבושתו לקורינתוס, שם סיפר את כל המעשה. פריאנדרוס חשד בסיפור והטיל על אריון שמירה מדוקדקת, בצפותו בדריכות לבוא המלחין. כשהופיעו לפניו לפי הזמנתו, שאל אותם אם הם יודעים משהו על אריון; כשענו, שהוא שלם ובטוח באיטליה ושנפרדו ממנו במצב רוח מרומם בטאראס, פתאום הופיע לפניהם אריון לבוש כמו שהיה כשקפץ לים. הם נדהמו ולא יכלו עוד לשקר בשעת חקירה. את זאת מספרים אפוא אנשי קורינתוס ואנשי לסבוב, ובטאינארון עומד פסל ארד לא גדול של אריון: בן אדם על גב דולפין.

הערות

לקוח מתוך: הרודוטוס. 1998. היסטוריה. תרגמו וכתבו מבואות בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ.‬ תל-אביב: פפירוס. עמ' 77-78.

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

McGlew 1993

קישורים נוספים

ב