Herodotus 3.40

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ה / מקורות ראשוניים ועתיקים H

טקסט

מזלו הרב של פוליקראטס כלל לא נעלם מעיני אמאסיס, אלא גרם לו אי שקט רב. כאשר מזלו של פוליקראטס גבר עוד יותר, שלח לסאמוס מכתב בזו הלשון: "כה אמר אמאסיס אל פוליקראטס: נעים לשמוע על מזלו הטוב של ידיד ובעל ברית, אך אושרך הרב אינו מוצא חן בעיני, שכן יודע אני עד כמה האלוהות קנאית. אני מעדיף, שבחיי ובחיי הקרובים לי, יהיו עליות וירידות, ושנבלה כך את חיינו, בחילופי מזל, מאשר בהצלחה בלתי פוסקת. עד כה לא שמעתי ואיני יודע על איש, שהצלחתו בכל לא נסתיימה באסון רע ומר. שמע אפוא בקולי ועשה כך נגד מזלך הטוב: חשוב ומצא מהו הדבר היקר לך ביותר ושאובדנו יצער אותך יותר מכול, ואותו השלך כך שלא יוכל עוד להגיע לידי בני האדם. ואם מעתה לא יתחלפו לעתים הצלחותיך בכישלונות, היעזר שוב בדרך שהצעתי לך זה עתה."

הערות

לקוח מתוך: הרודוטוס. 1998. היסטוריה. תרגמו וכתבו מבואות בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ.‬ תל-אביב: פפירוס. עמ' 190.

דוגמא כיצד בחשיבה הארכאית יותר מדי אושר מסתיים באסון.

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

McGlew 1993

קישורים נוספים

ב