Herodotus 5.55-56

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ה / מקורות ראשוניים ועתיקים H

טקסט

[55] לאחר שגורש מספרטה הלך אריסטאגוראס לאתונה, שהשתחררה מהטיראנים בדרך זו: אחרי שרצחו הרמודיוס ואריסטוגיטון, שמוצאם היה ממשפחת הגפיראים, את היפרכוס בן פיסיסטראטוס, אחי הטיראן היפיאס, שראה בחלום מראה ברור של העתיד לקרות לו, נמשכה הטיראניה באתונה עוד ארבע שנים, ונעשתה לא קלה אלא אף קשה יותר.

[56] זה היה המראה שהיפארכוס ראה בחלומו: בלילה שלפני הפאנאתנאיה נראה להיפארכוס, שאיש גדול ויפה תואר עומד לפניו וחד לו חידה זו:

סבול, האריה, סבל בלתי סביל בלב למוד סבל;

אין אדם שפשע ולא יקבל את גמולו.

מייד כשהאיר היום הוא הביא את החלום לפני פותרי החלומות, ואחרי כן התעלם מן המראה וערך את התהלוכה שבה מצא את מותו.

הערות

לקוח מתוך: הרודוטוס. 1998. היסטוריה. תרגמו וכתבו מבואות בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ.‬ תל-אביב: פפירוס. עמ' 296.

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

McGlew 1993

קישורים נוספים

ב