Herodotus 5.65

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ה / מקורות ראשוניים ועתיקים H

טקסט

הלאקדאימונים לא היו כלל וכלל מסוגלים לגרש את הפיסיסטראדיטים, כי לא היה בכוונתם להתחיל במצור ממושך, והפיסיסטראדיטים היו מצוידים היטב במזון ובמשקה; לכן התכוונו לצור עליהם רק ימים ספורים ולחזור לספרטה. אך קרה מקרה, שלאה היה לרעה ואילו לאלה פעל כמעין בעל ברית; ילדי הפיסיטראטידים נתפסו בעת שהוברחו אל מחוץ לארץ. דבר זה שיבש את כל תוכניותיהם, ולכן הסכימו לעזוב את אטיקה בתוך חמישה ימים, לפי תנאי האתונאים, תמורת החזרת ילדיהם. אז הם היגרו לסיגיאון שעל הנהר סקאמאנדרוס. הם שלטו באתונה בסך הכל 36 שנים; במוצאם הם היו מבתי האב של פילוס ונליאוס, שמהם יצאו גם משפחותיהם של קודרוס ומלאנתוס, שתחילה באו מחוץ לאתונה ואחרי כן נעשו בה מלכים. לכן קרא היפוקראטס לבנו באותו שם, פיסיסטראטוס, על שמו של פיסיסטראטוס בן נסטור. כך השתחררו האתונאים מן הטיראנים; עתה אספר קודם לכל את כל קורותיהם הראויות להיזכר, שקרו לאחר שחרורם ולפני שאיוניה מרדה בדריווש ואריסטאגורוס בא לאתונה לבקש עזרה.

הערות

לקוח מתוך: הרודוטוס. 1998. היסטוריה. תרגמו וכתבו מבואות בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ.‬ תל-אביב: פפירוס, עמ' 299.

ישנה סתירה במקורות בנוגע לתאריך הפלת הטיראניה באתונה, במיוחד בים תוקידידס לאריסטו, ואף ישנה סתירה בתוך ספריו של אריסטו. התקופה המתקבלת העל הדעת היא 510-560, מעליית פיסיסטראטוס עד גירוש היפיאס, בניכוי 15 שנים של שתי גלויות של האב.

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

קישורים נוספים

ב