Herodotus 8.52

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ה / מקורות ראשוניים ועתיקים H

טקסט

הפרסים תפסו עמדות בגבעה שממול לאקרופוליס, שהאתונאים קורים לה אריאופאגוס, וצרו על האתונאים באופן כזה: הם כרכו סיבים מסביב לחצים, הציתו אותם וירו אותם אל המתרס. האתונאים הנצורים התגוננו, אף על פי שמצבם היה בכי רע והמתרס לא היה להם למגן. הם גם לא קיבלו את הצעות הכניעה שהציעו הפיסיסטראדים, אלא התגוננו בעזרת תחבולות נגד שונות, ובמיוחד הם גלגלו אבנים גדולום על הברברים שהתקרבו לשער; בכך עשו את קסרקסס חסר אונים למשך זמן רב, כי לא הצליח להתגבר עליהם.

הערות

לקוח מתוך: הרודוטוס. 1998. היסטוריה. תרגמו וכתבו מבואות בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ.‬ תל-אביב: פפירוס. עמ' 433.

האבנים המתגלגלות ככוח בלתי ניתן לעצירה, כמו הנבואה של הפיתיה שניתנה לאביו של קיפסלוס.

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

McGlew 1993

קישורים נוספים

ב