Homer, Iliad 11.558-262

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ה / מקורות ראשוניים ועתיקים H

טקסט

משל לחמור שפל רגליים אשר יסרב לנערים,

כמה שבטים כבר נשברו על גבו, כי בעברו בשדה

נכנס ורעה בקמה, הוא הולך ומרחיק ולועס;

בשרו ידושו בשבטים, אך שווא כח קטנין - לו ילעג;

רק בדי עמל יגרש, אך נפשו כבר שבעה מכולת, -

הערות

לקוח מתוך: הומרוס.1987. איליאדה. תרגם מיוונית שאול טשרניחובסקי. תל אביב: עם עובד. עמ' 260-261.

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

McGlew 1993

קישורים נוספים

ב