Jones 1992

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש
חזרה למחקר מודרני ג חזרה למחקר מודרני J חזרה למפתח ראשי

נמצא בשימוש ב...

יוספוס פאולינה ופולוויה

קישורים נוספים

Jones, Brian W. 1992. The Emperor Domitian. London and New York: Routledge.סיכומים

41: עץ המשפחה של קלמנס.

43: סווטוניוס משעה הדיווח על מות קלמנס מפרק 10 לפרק 15 (ולא כולל אותו ברשימת החיסול הכללית) מטעמים דרמטיים. חיסולו של קלמנס דווקא מוצג כסיבת נפילתו של דומיטיאנוס.

47: (הערה 110, עמ' 207) מידע פרוסופוגרפי על קלמנס.

Presumably קלמנס, עם אחיו ואביו, היו עם דומיטיאנוס בו ביום במקדש איסיס (טיקטוס, היסט' 3.69).

נשוי לפלוויה דומיטילה (PIR2 F 418), בתו של אחותו של דומיטיאנוס.

שני בני הזוג היו מקורבים ביותר לשלטון.

היו להם שבעה ילדים, שנים מהם, דומיטיאנוס ווספסיאנוס, נקראו יורשים בפומבי (סווטוניוס, דומיטיאנוס 15.1)

48: היורשים העתידיים נתחנכו בידי קוונטיליאנוס!

כיהן כקונסול בשנת 95 - כהכנה לירושת בניו.

ההאשמה בה התוקף: אתאיזם.

הכוונה או לנצרות אול יהדות: In neither case is the evidence convincing.

48: (הערה 119, עמ' 207) להביא ספרים/מאמרים עם פתק: "יהודים או נוצרים"?

65: סווטוניוס, דומיטיאנוס 14.1 - אפפרודיטוס מחוסל כדי להתריע בפני עבדים משוחררים שלא להרוג אדוניהם, אפילו מסיבה טובה.

מוגלה על ידי דומיטיאנוס, אולי בשנת 93 (שכן בפרק אחר כך עוברים לחיסול קלמס בשנת 95).

אבל מן הסתם הוגלה אחרי הקדשת קדמוניות, לא?

114-17: דומיטיאנוס ונוצרים

114: רדיפת נוצרים בידי דומיטיאנוס הן נושא שמקורו זמן רב אחרי האירועים והוא מתעצם והולך עד לראשית העת החדשה.

לא מאמין שקלמנס ודומיטילה היו נוצרים.

116: אוסביוס על הרדיפות הדומיטיאניות (לקרוא בייחוד 3.20 על רדיפות היהודים).

117-19: על יהודים

117: לאור דיו והקרבב בשמות קלמנס-קלוניקוס אין לדחות העדות out of hand.

מזכיר גם את קטיעה בר שלום sympathy.

117-18: מקבל שהיה לפחות זיקה קלה (slight) ליהדות, מספיק כדי לתת תירוץ להלשנה.

118: המקורות הרבניים משקפים לכל הפחות תחושת מצוקה יהודית בתקופת דומיטיאנוס.

יוספוס מבטא זאת בקדמוניות בתיאור רצח גאיוס כעונש אלוהי על תקיפת יהודים.

מניח שהיה מספיק מיסיון יהודי כדי להרגיז את דומיטיאנוס.

יהודים חוששים מגירוש! (סמולווד 1956, 10).

נוטה בכבדות לצד היהודי לעומת הנוצרי בוויכוח.

119: שוב - הייתה סיבה לחשוש מגירוש.

184: intertia contemptissima (סווטוניוס, דומיטיאנוס 15.1) אולי ההמנעות של קלמנס מעסקי המדינה מעידה על הסתייגות שלו.

גלאבריו: אין מידע נוסף על מעורבותו בקשר כלשהו.

189: הגליית אפפרודיטוס - דיו קאסיוס 67.14.1

193: רצח קלמנס ואפפרודיטוס - מניע ראשי לחיסול דומיטיאנוס!

הערות

ב