Josephus, Antiquities 12.4-7

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

הטקסט

[4] זה (תלמי בן לאגוס) לכד את ירושלים בעורמה ובמרמה. שכן בא אל העיר בשבת, כאילו כדי להקריב, ומאחר שהיהודים לא התגוננו בפניו, שהרי לא חשדוהו בשום מעשה-איבה ולא חששו משום דבר ואותו יום היו שרויים בביטול מלאכה ובמנוחה, השתלט על העיר בלי קושי ורדה בה ביד חזקה. [5] על סיפור זה מעיד גם אגאתארגידס איש קנידוס שחיבר ספר על מעשי היורשים. הוא מטיח דברים כלפינו על אמונתנו התפלה, שבגללה קיפחנו את חירותנו. [6] וכך הוא אומר: 'ישנו עם, הקרוי היהודים. הללו, אף על פי שיש להם עיר חזקה וגדולה, ירושלים, נתנוה שתיפול בידי תלמי מפני שלא רצו לאחוז בנשק, ומחמת אמונה תפלה, שלא הייתה השעה הולמה, קיבלו עליהם אדונים קשים'. [7] דברים אלה פירסם אגאתאכידס על עמנו.

הערות

  • צוטט מתוך:

יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים, תרגם מיוונית אברהם שליט, כרך 3, ירושלים: מוסד ביאליק, ע"מ 35.

  • לפי החלוקה לפרקים: 12.1.1.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים

Online-Text