Josephus, Antiquities 14.112-113

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

[112] מיתרידת שלח (לקוס) ולקח את הכסף, שהפקידה שם קליאופטרה המלכה, ושמונה מאות כיכר של היהודים. [113] לנו אין כספי ציבור אלא כספי הקדשות בלבד, וברור שהיהודים באסיה הם שהעבירו את הכספים האלה לקוס מפחד מיתרידת. שכן אין זה מתקבל על הדעת, שהיהודים היושבים ביהודה ושיש להם עיר בצורה ובית מקדש, ישלחו כספים לקוס; וכי אין להאמין, שהיהודים שישבו באלכסנדריה עשו זאת, שהרי לא פחדו כלל מפני מיתרידת.

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו. 1973. קדמוניות היהודים. תרגם מיוונית, אברהם שליט. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק. ע"מ 126-127.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים