Josephus, Antiquities 14.304

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

וכשהגיע אנטוֹניוס לאֶפֶסוֹס, שלחו אליו הורקנוס הכוהן הגדול ועמנו מלאכות ובידה זר זהב וביקשה (ממנו) לכתוב (למושלי) האפארכיות, שישלחו לחופשי את היהודים, שנשתעבדו על ידי קאסיוס שלא כחוק המלחמה, ויחזירו להם את האדמה שנלקחה מהם בימי קאסיוס.

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו. 1973. קדמוניות היהודים. תרגם מיוונית: אברהם שליט. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק. ע"מ 144.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים