Josephus, Antiquities 14.313

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

וכן פרסמתי מכתבים בערים שאם אנשים, בני חורין, או עבדים, נמכרו בשוק על ידי גאיוס קאסיוס או על ידי הנתונים לשלטונו, יוצאו לחופשי, ורצוני שתקיימו בידכם את הזכויות שהוענקו לכם על ידי ועל ידי דוֹלאבֶּלה. ואני אוסר על אנשי צור לנהוג בכם בכוח, וגוזר עליהם להשיב את (נכסי) היהודים, שהם מחזיקים בידם. את הזר ששלחת קיבלתי.

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו. 1973. קדמוניות היהודים. תרגם מיוונית: אברהם שליט. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק. ע"מ 145.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים