Josephus, Antiquities 14.70-71

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

(70) כמה מן היהודים נהרגו בידי הרומאים, אחרים אלה ביד אלה, והיו גם שהשליכו עצמם לתוך התהומות והעלו אש בבתיהם ונשרפו, מפני שלא יכלו לשאת את אשר קרה. (71) מן היהודים נפלו שנים-עשר אלף, ואילו מן הרומאים (רק) מועטים מאוד. גם אבשלום, דודו וחותנו כאחד של אריסטובולוס, נלקח בשבי.

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו 1973. קדמוניות היהודים. תרגם מיוונית, אברהם שליט. כרך שלישי. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק. ע"מ 123.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים