Josephus, Antiquities 14.97

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

גורל כזה עלה לו לאריסטובולוס, והוא נשלח שנית לרומי והוחזק שם בכבלים, לאחר שמלך ושימש בכהונה הגדולה שלוש שנים ושישה חודשים. והוא היה איש נהדר ובעל נפש. אך את ילדיו שיחרר הסנאט, שכן כתב גאביניוס, שהבטיח זאת לאמם שהסגירה את המבצרים. והילדים חזרו ליהודה.

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו. 1973. קדמוניות היהודים. תרגם מיוונית, אברהם שליט. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק. ע"מ 125.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים