Josephus, Antiquities 17.300-303

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

[300] לרומי באה משלחת של יהודים לשם בקשת שלטון עצמי; וארוס הוא שנתן לעם רשות לשלוח את האנשים. (מספר) השליחים שנשלחו ברצון העם היה חמישים, ואליהם הצטרפו למעלה משמונת אלפים מיהודי רומי. [301] קיסר כינס מושב של ידידיו ושל ראשי הרומאים במקדש אפולון, שנבנה על ידו בהוצאות גדולות, (ולשם) באו השליחים עם המון היהודים תושבי המקום, וארכילאוס עם ידידיו. [302] וכל קרוביו של (הורדוס) המלך שהיו שם נמנעו מלהצטרף אל ארכילאוס משנאתם אותו, אולם חשבו כדבר שנוא שיהיו בדעה אחת עם השליחים נגדו: כי סבורים היו, שתהא זאת להם לחרפה בעיני קיסר, אם ירצו לעשות מעשה כזה נגד איש קרוב להם. [303] עתה הגיע גם פיליפוס מסוריה. ווארוס הוא שעורר (לכך), בעיקר כדי שילמד סנגוריה על אחיו, שכן חיבב אותו וארוס מאוד, ואם תבוא מפלתה של ממלכה - וזה הדבר אשר שיער וארוס: שיגיעו הדברים לידי חלוקתה, הואיל ורבים היו שהשתוקקו לשלטון עצמי - בל יאחר גם הוא (פיליפוס) לקבל חלק מה בה.

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו. 1973. קדמוניות היהודים. תרגם מיוונית: אברהם שליט. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק. ע"מ 272.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים