Josephus, Antiquities 18.65-80

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

[65] ובאותם הזמנים עורר (מעשה) נורא אחר מהומה בקרב היהודים ובעת ובעונה אחת עם זה נתרחשו במקדש איסיס שברומי מעשים שלא היו נטולים חרפה. אזכיר תחילה את מעשם הנועז של כוהני איסיס, ואכוון בדרך זו את הסיפור אל מה שאירע בקרב היהודים.

[66] הייתה ברומי (אישה אחת ושמה) פאולינה (מצוינת) בייחוס אבותיה, שהגיעה לשם גדול בשאיפתה לפאר את המידות הטובות. ולה כסף תועפות, ואף על פי שהיתה יפת-תואר ובגיל שבו (נוהגות) הנשים להתהדר ביותר, הייתה שאיפתה נתונה לחיי צניעות. היא הייתה נשואה לסאטורנינוס, שהיה שקול בכל דבר כנגד המידות הטובות שבה. [67] ודקיוס מונדוס, גדול המעלה בין הפרשים באותו זמן, אהב אותה, ומשום שהייתה גדולה (במעמדה) משאפשר היה לכבוש אותה במתנות, שהרי דחתה גם אלה שנשלחו לה בשפע, התלקחה בו (האהבה) ביתר שאת, עד כי הבטיח (לה) עשרים ריבוא דראכמות אטיות מחיר משכב אחד. [68] וכשלא נתרופפה רוחה (בקרבה) אפילו בכך, לא נשא (האיש) את אסון אהבתו, וחשב שמוטב לו לדון עצמו למיתת (רעב) מחוסר מזונות, כדי לשים קץ לרעה שבאה עליו. והוא (אמנם) גמר בלבו למות מיתה כזו, ולא היה נמנע מלעשות זאת.

[69] והייתה למונדוס שפחה ששוחררה על ידי אביו ושמה אידי, בקיאה בכל מני (מעשים) מגונים. היא הייתה מצרה מאוד על החלטתו של הצעיר למות, שכן היה ברור שהוא הולך למות, ובאה אליו ועודדה אותו בדבריה, ונאמנה עליו בהבטחותיה ובתקוות כלשהן (שעוררה בו), שהיא תוציא לפועל את זיווגו עם פאולינה. [70] וכשהוא קיבל את שידוליה בעונג, אמרה (לו) שיהיה לה צורך בחמש ריבואות בלבד לכיבוש האישה.

ולאחר שעוררה שוב את הצעיר לקראת עניינים אלה וקיבלה את הכסף שביקשה, לא הלכה באותן הדרכים שמשרתיו השתמשו בהן קודם, הואיל וראתה, שאין לכבוש את האישה בכסף בשום פנים. ומאחר שידעה שזו כרוכה מאוד אחרי עדת איסיס, חיבלה תחבולה כזו: [71] היא באה בדברים עם כוהנים אחדים, (ושידלה אותם) בשבועות גדולות, והדבר הגדול ביותר - במתן כספים, לפי שעה עשרים אלף (והבטחת) המחצית האחרת כסכום הזה לאחר שיגיע העניין לידי גמר, וסיפרה להם על אהבת הצעיר, וביקשה (מהם) להשתדל ולכבוש את האישה בדרכים שונות.

והם הלכו שולל אחר ברק הזהב והבטיחו (לה). [72] והזקן שבהם מיהר אל פאולינה, וכשהוכנס ביקש לבוא אתה בדברים ביחידות. (בקשתו) ניתנה לו, והוא אמר שבא כשליח מטעם אַנוּבּיס, מפני שגברה עליו, על האל, אהבתו אליה, והוא מצווה אותה לבוא לאליו. [73] וזו - הסיפור היה לפי רוחה, והתפארה בבחירתו זו של אנוביס בפני חברותיה, וסיפרה לבעלה שאנוביס הזמין אותה למשתה ולמשכב. [74] והלה, שידע היטב את צניעותה של אשתו, הסכים. וכך הלכה אל המקדש, ולאחר שסעדה והגיע זמן של שינה והדלתות בפנים המקדש נסגרו על ידי הכוהן, הוצאו הנרות, ומונדוס, שהסתתר קודם לכן במקום, לא החמיץ (את השעה) להזדווג עימה והיא שימשה אתו כל הלילה, בחושבה אותו לאל.

[75] והוא הלך לו קודם שהכוהנים, שידעו את המזימה, התחילו זעים; בבוקר באה פאולינה אל בעלה וסיפרה לו בפרוטרוט על אודות גילוי אנוביס והתפארה בפני חברותיה בסיפורים על עניין זה. [76] והללו, כששמו לב לטיב המעשה, לא האמינו, אך גם היו שרויות בתימהון, כי לא יכלו (להבין) כיצד עליהן לחשוב שהדברים אינם נאמנים, כשהן נותנות את דעתן על צניעותה ועל שמה הטוב של האישה. [77] ביום השלישי לאחר המעשה פגש אותה מונדוס ואמר: 'פאולינה, חיסכת לי עשרים ריבוא שיכולת להוסיף על רכושך, והרי לא מנעת עצמך מלשמשני במה שביקשתי ממך. מאחר שניסית להלוך בקרי עם מונדוס, נטלתי לעצמי את השם אנוביס, שכן אינני נותן את דעתי כלל על השמות אלא על התענוג שבדבר'. [78] והוא הלך לו לאחר שאמר זאת.

והאישה, שהגיעה באותה שעה בפעם הראשונה להבנת המעשה הנועז, קרעה את בגדה וסיפרה לבעלה את המזימה בכל גודלה, וביקשה ממנו שלא ישהה וימציא (לה) עזרה. והבעל הודיע את המעשה לקיסר. [79] וכשקיבל טיבריוס ידיעה מדוקדקת על ידי חקירת הכוהנים, תלה אותם ואת אידי, שגרמה לקלקלה וזממה העול כדי (להביא) לאינוס האישה, ואת המקדש הרס ואת פסל איסיס ציווה להשליך לנהר טיבריוס. [80] ועל מונדוס גזר גזרת גלות, משום שדבר זה, שחטאיו נעשו מתוך אהבה, נחשב בעיניו כתריס בפני עונש גדול יותר. זה מעשה הזדון של הכוהנים במקדש איסיס, והנני חוזר לסיפור קורות היהודים ברומי באותי זמן, כפי שציינתי בסיפורי קודם לכן.

הערות

  • על פי החלוקה לפרקים: 18.3.4
  • מתוך: יוסף בן מתתיהו. קדמוניות היהודים. תרגם מיוונית, אברהם שליט. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק. 1963, ע"מ 287-288.
  • יוספוס מסביר את הגירוש שנעשה על ידי טיבריוס למעשה רמאות שנעשה לגיורת בשם פולביה, ממשפחה אצילה, ושבגללה נענשו כל היהודים

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

תשע ב - מיתוס והיסטוריא (אופקים)

יוספוס פאולינה ופולוויה

קישורים נוספים