Josephus, The Jewish War 1.154

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

עם השבויים נמנה חותנו של אריסטובולוס, שהיה גם דודו. פוצפיוס ציווה לכרות בגרזן את ראשי האחראים למלחמה, העניק לפאוסטוס ולחבריו, גיבורי המלחמה, פרסי הצטיינות מפוארים והטיל מס על הארץ ועל ירושלים.

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו. 2009. תולדות מלחמת היהודים ברומאים. תרגמה מיוונית ליזה אולמן. עורך: ישראל שצמן. ירושלים: כרמל. ע"מ 115.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים