Josephus, The Jewish War 2.101-110

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

[101] בימים ההם טען צעיר אחד - שאמנם היה יהודי מלידה אך גדל בצידון בביתו של עבד רומי משוחרר - טענת שווא שהוא אלכסנדר בן הורדוס אשר הומת בפקודיו אביו. כי דמה לו במראהו וקומתו, ובתקווה שמרמתו לא תתגלה בא לרומא.

[102] היה לו שותף, יהודי אף הוא, שהיה בקיא במתרחש בממלכה, ובהדרכתו ידע לספר על האנשים שנשלחו על ידי המלך להמית אותו ואת [אחיו] אריסטובולוס חמלו עליהם והבריחו אותם, והשאירו במקומם גופות של אנשים דומים להם.

[103] בסיפורים אלה הוליך שולל את יהודי כרתים, שסיפקו לו בשפע את כל צרכיו להמשך דרכו, והפליג אל מלוס. מאחר שזכה גם כאן לאמון מלא, אסף כספים רבים הרבה יותר, ואף פיתה אנשים שאצלם התאכסן להפליג עימו לרומא.

[104] כאשר עלה לחוף בדיקאיארכיה הרעיפו עליו יהודי המקום שפע מתנות, וידידי אביו ליווהו בכבוד מלכים בדרכו. הדמיון אכן היה משכנע, עד כי עורר אמון מלא גם בלב אנשים שראו במו עיניהם את אלכסנדר והיטיבו להכירו, והם נשבעו שזה האיש.

[105] כל יהודי רומא נהרו לראות את הצעיר, והמון עצום התגודד בסימטאות שנישא בהן - שהרי דעתם של בני מלוס כה השתבשה עליהם עד כי נשאוהו באפיריון, העניקו לו בני לוויה כמנהג מלכים ונשאוהו בכל ההוצאות.

[106] קיסר היטיב להכיר את תווי פניו של אלכסנדר, כי הורדוס הביאו לעמוד לדין לפניו, ועוד בטרם יראה את האיש הבין שלפניו מעשה מרמה המסתמך על דימיון [בקלסתר הפנים]. בכל זאת היה מוכן להאמין שקיים גם הסבר נוח יותר, [על כן] שלח את קלדוס, אחד ממיודעיו הקרובים של אלכסנדר, וציווהו להביא אליו את הצעיר.

[107] משראה זה את פני הצעיר הבין מיד שהם שונים [מפניו של אלכסנדר], שם לב לגסות גופו כולו ולחזותו שהיא כחזות עבד, וכך היטיב לעמוד על המזימה כולה.

[108] יותר מכל עוררה את זעמו החוצפה שבה השיב [הצעיר] לשאלות; כאשר נשאל לשלום אריסטובולוס השיב שאף הוא ניצל, אך הושאר במתכוון בקפריסין, כי כך יקל עליהם להתגונן מפני התנכלויות - שכן לשניהם נשקפת פחות סכנה אם הם נפרדים זה מזה.

[109] (קלדוס) משך אותו הצידה ואמר לו: "אם תגלה מי שידל אותה למעשה מרמה זה, יגמול לך הקיסר ויחוס על חייך". הצעיר הבטיח לגלות הכול, התלווה לקלדוס [בלכתו] אל קיסר והצביע על היהודי אשר ניצל את הדימיון [במראיהם] לשם הפקת רווחים; כי בכל עיר ועיר קיבל מתנות שכמוהן לא קיבל אלכסנדר במשך כל ימי חייו.

[110] לשמע דברי הצעיר צחק קיסר ושלח את אלכסנדר המדומה, בשל מבנה גופו החסון, לעבוד בספינות בין תופסי המשוט; את המסית ציווה להמית, ולבני מלוס לא עשה דבר, כי כבר שלמו במיטב כספם על טיפשותם.

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו. 2009. תולדות מלחמת היהודים ברומאים. תרגמה מיוונית ליזה אולמן. עורך: ישראל שצמן. ירושלים: כרמל. ע"מ 224-226.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים