Juvenalis, Saturae 3.11-16

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

הוא השתהה בקמרון העתיק והלח של קפנה;

זה המקום אשר נוצא נועד בו בליל עם אגריה,

אפס עתה משוכרים המקדש, עין קודש, החרש

ליהודים, שכל רכושם הוא הסל והשחת.

(כל העצים, על פי חוק, משלמים דמי שכירות, והחורש

כאן יד פושט, אחרי שגורשו ממנו המוזות).

הערות

לקוח מתוך:

יובנאליס. 2003. הסטירות. תרגמה: רחל בירנבאום. מוסד ביאליק, ירושלים. ע"מ 69-70.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים