Juvenalis, Saturae 6.542-547

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

עת יסתלק, תבוא ישישה יהודית מרטטת,

סל וחציר עזבה לקבץ נדבותיה בלחש.

היא פרשנית משפטי עיר שלם, גם כוהנת גדולה היא

של האילן ונבאיה אמונה של מרום השמים.

לה משלמים גם כן, אולם פחות; הן כל פשר

של החלום שתרצה יהודים ימכרוהו בקומץ.

הערות

לקוח מתוך:

יובנאליס. 2003. הסטירות. תרגמה: רחל בירנבאום. מוסד ביאליק, ירושלים. ע"מ 159.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

Juvenalis, Saturae 14.96-106

קישורים נוספים