Katzoff 1985

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ק \ מחקר מודרני K

Katzoff, Ranon. “Jonathan and late Sparta.” The American Journal of Philology 106, no. 4 (1985): 485 – 489.

סיכומים

485 ה' 1: מצטט את גינסבורג 1934, 118: hard and ungrateful task.

486 ‫(‬וה' 2): מקבל היסטוריות של מכתב יונתן, וגם של מכתב ארווס. המאמר עצמו שואל מה היו מניעיו של יונתן לכתוב את מכתבו.

487 ה': מפרט תשובות שונות לשאלה מדוע טרח לשלוח יונתן את מכתבו.
אחת הסברות היא ברית צבאית, אך שׂפרטא הייתה חלשה ורחוקה, לכן זה טיעון חלש. סברה אחרת היא מחווה ידידותית למדינה שבה יש קהילה יהודית. אך אין מספיק ראיות לתמוך בקיומה של קהילה כזו. אחרים טוענים שהמטרה הייתה להשיג כבוד בעולם היווני. הבעיא עם הטיעון הזה היא שכרטיס הכניסה לעולם האירופאי היה קשר להיסטוריא יוונית ולא ההפך. טענה נוספת היא שיונתן ניסה להשיג כבוד מרומא. שׂפרטא נהנתה מיוקרה של שלוחה מועדפת של רומא. גולדשטיין מציין מקרה דומה בו היו מעורבים תושבי למפסקוס, שהלכו למסיליא, שהייתה ידועה בקשריה הטובה עם רומא, ניסו להוכיח מוצא משותף כדי שהמסיליאנים יסייעו להם לבקש מרומא את מה שחפצו. עם זאת: (א) במקרה של למפסקוס ומסליא שני הצדדים הכירו במוצא המשותף; (ב) השליחים יצאו לשׂפרטא אחרי שהיו ברומא ולא לפני.

488: הצעה מקורית: המכתב מגיע לאור דמיון בנסיבות בשׂפרטא ובירושלם - בשתי הערים חוותה הקהילה השעיה של אורח-חיים מסורתי (האגוגה בשׂפרטא, התורה בירושלם), והחזרתו לאחר תהפוכות פוליטיות.
קצוף מציע קשר לרצף האירועים שחל בכמה עשרות השנים לפני כן בין היהודים לשׂפרטנים. בשנים 189-188 האכאים בראשות פילופוימן שינו את חוקי שׂפרטא מאלה של ליקורגוס לאלה של האכאים. שנים ספורות לאחר מכן שׂפרטא שבה לחינוך המסורתי שלה, סביב אירועי 178. גם בירושלם, חינוך מסורתי הוחלף בהלניסטי ושוחזר לאחר זמן מה. בשנת 165 שב החינוך התורני שנעלם סביב 174-5. האופי הלא הלניסטי של מערכת החינוך של שתי הקהילות היה מה שהניע את יונתן, לפחות באופן חלקי.

489‬: מכתבו של יונתן יועד בעיקר לקהל יהודי הלניסטי, ונועד להדגיש עמדה מורכבת של בית-חשמונאי, כמי שמצד אחד לא שותף לרפורמות הקיצוניות שנעשׂו בירושלם, ומצד שני לא עויין עקרונית לעולם ההלני. הנטייה הבדלנית מוצדקת בכך שגם בשׂפרטא היתה בדלנות, ועדיין מדובר בקהילה יוונית לכל דבר. מטרת המהלך: to impress Hellenized Jews‪…‬ into accepting teh Hasmonean regime".

הערות

מדוע במקבים א מובאת רק הגרסא של האגרת לשׂפרטנים ולא זו שנשלחה לרומאים?

נמצא בשימוש ב...

תשע ב - סדנא למיומנויות מחקר

שיחת משתמש:Ronny Reshef

קישורים נוספים

המאמר ב-Jstor