Lavelle 1993

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ל / מחקר מודרני L

Lavelle, Brian M. 1993. The Sorrow and the Pity: A Prolegomenon to a History of Athens under the Peisistratids, c. 560-510 B.C. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

סיכומים

עמ' 11

הנחת המוצא היא שהמקורות העתיקים המספרים על תקופת הטיראניה של הפיסיסטראדים עוצבה בזמנים שבהם הם נכתבו. חשוב לקבוע אילו השפעות חיצוניות פעלו על הדיווחים ששרדו על הטיראנים כדי להפריד בין עובדה לבדיה. העדויות הטובות ביותר על הטיראניה באתונה מגיעות מן אתונה של המאה החמישית, לא לפני ולא ממקום אחר. (12) המסורות האלה הגיעו להרדוטוס, תוקידידס וכל שאר המקורות.

עמ' 12

בחלק הראשון של המאה החמישית האתונאים היו מחויבים להוקעה ותיעוב הפיסיסטראדים (תוקידידס 6.55.1). בו בזמן הם היללו את רוצחי הטיראנים וחיפשו קרובי משפחה שנמנו עם מתנגדי הטיראנים. הניגוד בין טיראניה לדמוקרטיה מופיע אצל הרודוטוס (3.80-83) ואצל תוקידידס (6.89.4). האתונאים הפגינו עוינות אוטומטית לטיראניה, למרות שאבותיהם היו בעד הפיסיסטראדים, תמכו במשטר או הרוויחו ממנו. האתונאים ערכו רוויזיה של ההיסטוריה המשפחתית שלהם כדי שתתאים לסלידה שרכשו לטיראנים במאה החמישית. לכן תוקידידס והרודוטוס היו חייבים להתמודד עם עוינות זו של האתונאים, שהיוו את המקור לדיווחיהם. חצי מאה לפני שהרודוטוס כתב את ההיסטוריות שלו ה"עובדות מתוקפת הטיראניה כבר עוותו ושונו דרך המסנן של העוינות לטיראניה.

עמ' 13

העדויות של האתונאים במאה החמישית אינן מתאימות ואינן מאירות באופן נכון את המציאות של המאה השישית לפנה"ס. התמונה שעולה היא של אומה הכבולה בידיו של אדם אחד חזק, שעלה לגדולה דרך שימוש בשכירי חרב זרים. (דוגמא ליחס שלילי: תוקידידס 6.55.1)

עמ' 14

האתונאים ניסו בדרכים מגוונות לשנות את העבר: הסבר לעובדות מביכות; אפולוגטיקה; זיוף (תוקידידס 6.89.4; הרודוטוס 6.123); עיוות המקורות עד אבסורדיות; היכן שההגיון נכשל נכנסהאלמנט האלוהי (הרודוטוס 1.59-64) והיכן שזה נכשל נכנס המזל (תוקידידס 6.54.1).

עמ' 90

The Rise of Peisistratos in Herodotos

הדיווח של הרדוטוס מציג את הטיראניה כאירוע בלתי נמנע, שנשען על שתי תכונות חשובות של פיסיסטראטוס – אינטליגנציה והשגחה אלוהית.

השגחה אלוהית: הסיפור של אביו של פסיסיטראטוס, היפוקראטס, והתפרצות האש הפתאומית באולמפיה והוראות כילון החכם הספרטני. (הרודוטוס 1.59). נוכחותו של כילון הוא בדיה שמוסיפה דרמטיות לסיפור. דיאוגנס לארטיוס (1.68) מציין שת כהונתו של כילון כאפור בין השנים 557-560, כאשר פיסיסטראטוס נולד 40 שנה לפני כן, אך חוכמתו הייתה ידועה לכל אתונאי מן המאה החמישית. הסיפור מתחיל גם בציון שאתונה חולקה ונשלטה על ידי פסיסיטראטוס. דימיון לסיפור של קיפסלוס.

אינטליגנציה: פוצע עצמו לשם קבלת שומרי ראש. (91) אתנה המזויפת.

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

קישורים נוספים

ב