Schäfer 1997

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ש / מחקר מודרני S

Schäfer, Peter. 1997. Judeophobia: Attitudes toward the Jews in the Ancient World. Cambridge, Mass. & London: Harvard University Press.

סיכומים

עמ' 106:

במקורות הפגאניים מופיעה התחלה של מודעות פגאנית למיסיון יהודי ותגובה כנגדו.

עמ' 106-108:

הגירוש של שנת 139:

העדויות של ואלריוס אצל פאריס ונפוטיאנוס. יותר מתקבל על הדעת שהיהודים ניסו להציג את הדת שלהם לרומאים ברומא ולא לשם מיסיון. יש כאן דוגמא לקהילה יהודית ברומא שהפכה לפתע לגלויה בפני הממשל עד שהוא הרגיש הפרעה או איום. כמו כן לא ניתן לפסול את האפשרות רומאים נמשכו ליהדות ולכן הגבירו את ההרגשה שהמסורת הרומים ומנהגיה נמצאים בסכנה (השווה: גודמן, 1994, ע"מ 70).

עמ' 109:

טקיטוס לא מציין ישירות מיסיון אך לא מספק הסבר אחר לגירוש. בהתחלה הוא מדבר בלשון רבים – rites.

התקפה כל כך חמורה על היהדות הייתה חסרת תקדים ומפתיעה לפחות בשל האשרורים מחדש של זכויות היהודים באימפריה בזמנם של קיסר ואוגוסטוס (השווה: סמלווד, 1981, ע"מ 203). ניתן לשער שהגירוש והגיוס בכפייה היה קשור למומרים אצל טקיטוס.

טקיטוס מדבר על צאצאים של עבדים משוחררים, שהושפעו מהדת הזו, ולכן מרמז על מומרים ליהדות אך לא פוסל גם יהודים (השווה: סמולווד, 1981, ע"מ, 208). חיזוק לאיזכור זה מופיע כאשר הוא מציין ששאר היהודים גורשו מאיטליה. הגזרה תבוטל אם יתכחשו לדרכם הנלוזה – כנראה מופנה לאותם מומרים ולא ליהודים עצמם. (השווה: ויליאמס, 1989, ע"מ 770) אך הצו עדיין לא יוצא ישירות נגד מיסיון יהודי אלא נגד היהודים והמומרים עצמם – בייחוד המומרים עצמם (השווה: וויל ואורו, 1992, ע"מ 106).

עמ' 110:

כמו טקיטוס, סוטוניוס מציין את המצרים, אך רק היהודים גויסו לצבא ומבדיל בין המגויסים לאחרים (others). אותם "אחרים" מגורשים מרומא, ולא מאיטליה, כשמי שלא יגורש יהפוך לעבד. הוא לא מציין את אפשרות הכפירה ולכן כל הקהילה עמדה בפני גירוש או גיוס. הוא כולל את אלו בעלי אמונות דומות (similia sectantes) – "אלו שקיימו אותם מנהגים" (תרגום של סמולווד, Jews Under Roman Rule, 205, who followed the same practice). קשה להאמין שכל הקהילה היהודית גורשה מרומא. קאסיוס דיו מדבר רק על היהודים ולא על מצרים ורק על גירוש ולא על גיוס. כמו כן הוא מספר שרוב הקהילה ולא כולה גורשה מרומא. הוא גם היחיד שהמיסיון הוא סיבה לגירוש.

עמ' 111:

בעיה באמינותו של דיו קאסיוס – נשמר לא בכתביו אל כציטוט אצל ג'ון מאנטיוכיה. הגירוש של שנת 19 התרחש לא בגלל פעילות מיסיונרית של היהדות אלא בשל כוח המשיכה של הדת היהודית, שהגדילה את מספר המומרים ברומא.


הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים

ב