Suetonius, Divus Augustus 94

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ס / מקורות ראשוניים ועתיקים S

טקסט

וכיון שהגענו לכאן, יהא זה במקומו אם אוסיף ואספר על המקרים שקרו קודם שנולד ובעצם היום שבו נולד, וגם לאחר מכן, שמתוכם ניתן להבחין ולראות מראש את גדולתו העתידה ואת הצלחתו שלא פסקה.

עוד בימי קדם קרה המקרה שברק פגע בחלק מחומת עיר מולדתו Velitrae, והחוזים חזו לפי זה שאחד מאזרחיה עתיד לשלוט פעם על העולם. בני ווליטראי, ששׂמו בטחונם בנבואה זו, פתחו באותם הימים במלחמה על העם הרומאי, וגם אחרי כן נלחמו בהם תכופות, עד שהושמדו כמעט עד אחד. רק לאחר זמן רק נתברר בעקבות המאורעות, שהאות הזה מכוון היה לשלטונו של אוגוסטוס.

יוליוס מאראתוס מעיד, כי כמה חדשים קודם שנולד אוגוסטוס הראו אותות ומופתים לעין כל, כי הטבע עתיד להוציא לאור העולם מלך לעם רומא. מיד נבהל הסנאט, והחליט שלא יגדלו ילד שנולד באותה שנה. אבל אלה שנשותיהם היו הרות דאגו לכך שפקודת הסנאט לא תופקד בבית האוצר, מאחר שכל אחד מהם ייחס את הסיכוי הזה לעצמו.

אַסקלֵפּיאָדֶס איש מֵנדֶס כתב ספר בשם מאמרים על האלים, ובו קראתי דברים כאלה:

כשבאה פעם אטיה בחצות הליל אל הפולחן החגיגי של אפולון, נרדמה באפיריונה בתוך ההיכל, שבעה שהמתינה לבוא שאר המטרונות. והנה זחל פתאום ובא דרקון אל האפיריון ולאחר זמן חזר והסתלק. אבל משהקיצה משנתה זו, טבלה וניטּהרה כלאחר משכב עם בעלה, ומיד הופיע בבשׂרה כתם בדמות דרקון, שאי-אפשר היה לסלקו עוד, עד שנמנעה מלבוא אחרי-כן אל בתי-המרחץ הציבוריים. לעשׂרת חדשים ילדה את אוגוסטוס, שנחשב בשל כך לבן-אפולון.
אותה אטיה חלמה לפני הלידה, שקרביה נתרוממו עד לכוכבים והתפשטו על פני שמים וארץ. ואביו אוקטאביוס חלם שהשמש בזהרהּ עולה מרחם אטיה.

הערות

ב

נמצא בשימוש ב...

קישורים נוספים

לטקסט הלטיני באתר Lacus Curtius