Temple-Slaves

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

בעת העתיקה ה-Temple Slaves היו עבדים בשרות המדינה. במסגרת זו הם שולבו במוסדות דתיים בערים מפורסמות כגון בבל, רומא וכו' ושרתו במקצועות מגוונים החל מכוהנת ועד לתפקיד שרת ומנקה. אפילו קיימת מילה יוונית לתפקיד זה - Hierodouloi - שמשמעותה המילולית היא עבדים של ישות קדושה. פרוקופיוס מציין בדיווחו על נוכחותם הניכרת של אותם Temple-Slaves במקדש הפגאני שאותו טורח לטהר יוסטיניאנוס הראשון. דיווח דומה נמצא אצל אאוזביוס, המדווח על פעולותיו של הקיסר קונסטנטיוס הראשון לסגור מקדשים פגאניים בערים הפניקיות אפקה (Aphaca) והליופוליס (Heliopolis – Baalbek). לפי אאוזביוס, חיי קונסטנטין 3.55, מצוין שאותם Temple Slaves שמשו כחלק מפולחן מיני ולכן הם תואמים לאותם קדשים וקדשות או זנות קדושה (Sacred Prostitution). בחיי קונסטנטין 3.58, אאזוביוס מדגיש שהפולחן המיני שהתקיים במקדשים אלה הוא שמשך את תשומת ליבו של קונסטנטניוס ולבסוף גם את זעמו. קונסטנטינוס הורה על השמדת המקדש, ואיים להעניש את כל מי שימשיך לקיים פולחן זה.
    אמנם פרוקופיוס לא מציין איזו סוג של מטלה מילאו אותם Temple Slaves, אבל סביר להניח שהם עסקו באותו פולחן פגאני עתיק. זאת מכיוון שהזנות הקדושה לא הייתה זרה לאנשי יוון, למרות שברוב המקרים היא רווחה רק בשולי החברה היוונית, במקומות כמו סיציליה, קפריסין, פונתוס וקפאדוקיה, אך לא רק. בעיר קורינת', עיר השוכנת בליבה של יוון, התקיים פולחן מיני מסוג זה במקדש אפרודיטה בתקופה הקלאסית. בשנת 464 לפנה"ס אדם ששמו Xenophon, אזרח קורינתי, זכה במרוץ pentathlon במשחקים האולימפיים, וכאות הודיה הקדיש מאה ילדות צעירות למקדש של האלה. עדות זו מגיעה אלינו משירו של פינדר, Fragmenst 122, המהלל את ניצחונו של אותו אלוף אולימפי. עדות נוספת על תפקידם של ה-Temple Slaves במקדש אפרודיטה מספק לנו סטראבון, Geographia 8.6.20, המציין במפורש שה-Temple Slaves היו קדשות.הרודוטוס כתב על תופעת הזנות במקדשי אפרודיטה בבבל, כשכל אישה מקומית היתה צריכה לשבת במקדש של אפרודיטה ו"לארח" עוברי אורח זרים.(Histories 1.199).

המאמצים הרבים שהשקיעו קונסטנטיניוס ויוסטיניטנוס בכוח אדם ובממון למיגור שאריות הפולחנים הפגנאים העתיקים, באזורים שהיו תחת השפעתם, למען הפצת הנצרות, מהווה עדות נוספת לתופעה הקרויה מונותאיזם.

לקריאה נוספת

  • Budin, Stephanie L. 2008. The Myth of Sacred Prostitution in Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press.

על אף שטענתה המרכזית של בודין היא שזנות קדושה היא רק מיתוס, היא מרכזת בספרה את כל המקורות העתיקים שציינו תופעה זו, כמו למשל הרודוטוס, ולריוס מקסימוס, סטראבון וכו'.

  • Evans, Hilary. 1979. Harlots, Whores & Hookers: A History of Prostitution. New York: Taplinger Publishing Company.

אוונס מציינת את הפולחן לאפרודיטה שנעשה בקורינת' במסגרת מחקרה אחרי גלגול תופעת הזנות בהיסטוריה.

  • Qualls-Corbett, Nancy. 1988. The Sacred Postitue: Eternal Aspet of the Feminie. Toronto: Inner City Books.

הפרק ראשון בספר זה עוסק ברקע ההיסטורי לזנות קדושה, המקורות, הפולחן ודעיכתו.

  • Scot, George R. 1976. A History of Prostitution from Antiquity to the Present Day. London: T. Werner Laurie Ltd.

אף הוא מספק רקע היסטורי לזנות קדושה, כולל זנות בהקשר דתי ואף בזנות בתנ"ך.