Thucydides 6.89.4

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ת / מקורות ראשוניים ועתיקים T

טקסט

ואם הייתי רע בעיני אדם בשל נטייתי היתירה לדימוס, אל נא יחשוב, שיש לה לתרעומתו על מה שתסמוך. כי תמיד היינו, אני ומשפחתי, צוררים לרודנים (וכל התנגדות לרודנות דמוקראטיה שמה), ובשל אותה התנגדות נתקיימה בידנו הנהגת העם. ולא עוד אלא הועיל והעיר הייתה דמוקראטית, הכרח היה להסתגל על פי רוב לתנאים הקיימים.

הערות

הדובר הוא אלקיביאדיס בפנייתו אל הלאקדימונים.

לקוח מתוך: תוקידידיס. 1959. תולדות מלחמות הפילופוניס. תרגם מהיוונית: א. א. הלוי. ירושלים: מוסד ביאליק. ע"מ 326.

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

Lavelle 1993

קישורים נוספים

ב