Van der Vin 2000

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ו / מחקר מודרני V

Van der Vin, J. P. A. 2000. "Coins in Athens at the Time of Peisistratos." In Peisistratos and the Yranny: A Reappraisal of the Evidence. Pp. 147-153.

סיכומים

עמ' 147

התיארוך של טביעת מטבעות במאה השישית לפנה"ס באתונה נשאר לא ברור, למרות שהמקורות מצביעים על תפקידו המרכזי של פיסיסטראטוס. מדינת האתונאים (10.3) גרם לחוקרים לחשוב היו מטבעות באתונה עוד לפני הרפורמה של סולון (594 לפנה"ס). יש אחרים שטוענים שמטבע הינשוף\אתנה נכנס לשימוש רק בזמנו של פיסיסטראטוס. סלטמן (Seltman) – תחילה סבר שהמטבע נכנס לשימוש בשנת 561 לפנה"ס ואולם אחר כך הקדים את התאריך לשנת 556 לפנה"ס. טענות אחרות סוברות שהיה זה היפיאס בנו של פיסיסטראטוס שהכניס את המטבע לשימוש.

דרך ניתוח של המטבע והמקומות שבו הוא נמצא ניתן להגיע לפתרון.

עמ' 148

הציור של חיה מסוימת על המטבע סימל שייכות למשפחה מסוימת.

התיאוריה של סלטמן:

  1. האחידות של המטבעות מעידה על כך שמדינה אחת ייצרה מספר סוגים של מטבעות. המדינה הזו הייתה אתונה.
  2. המטבעות ההראלדים (Heralds) הקדימו את המטבע ינשוף/אתנה.
  3. המטבעות ההראדלים מתוארכים לחקיקה של סולון.

עמ' 149

סלטמן ביסס את הטענה שכל המטבעות נעשו באותה השיטה, לכן כל המטבעות ההראלדים שייכים לאותה הקבוצה.

המטבעות האתונאים מתחלקים ליחידות שונות מאשר אלו שהיו נהוגים באובויה. החלוקה השונה מצביעה על שאיפה לזהות אתונאית ורצון לעצמאות.

עמ' 150

המעבר למטבעות האתנה/ינשוף.

אתנה מופיעה על צד אחד של המטבע בעוד בצד השני מופיעה הציפור המסמלת אותה – הינשוף. מטבעות אלה יוצרו על ידי העיר אתונה.

עמ' 151

מכיוון שאתונה חיקתה את השיטה של הטבעת מטבעות, המעבר למטבעות ינשוף/אתנה התרחש ברבע האחרון של המאה השישית. בזמנו של היפרכוס או היפיאס, ובכל מקרה לא בזמנו של פיסיסטראטוס.

עמ' 153

המטבעות ההרלדים היו בשימוש בזמן שלטונו של פיסיסטראטוס.

הערות

המטבעות שהטביע היפרכוס הם צעד נוסף באיחודה של אטיקה והפצת פולחן אתנה כפולחן לאומי על חשבון פולחנים פרטיקולאריסטים של האצולה.

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

קישורים נוספים

ב