אורי גונן עבודה מסכמת תשע ב' בין אלים לבני אדם - פרק שני