אורי גונן עבודה מסכמת תשע ב בין אלים לבני אדם - מבוא