חברה ומשטר ברפובליקה הרומית, תש"ע /שיעור ארבעה עשר